Detailhandel - Vejen til levende byer Tema 3 - Stærkere privat-offentlige bysamarbejder og BID's

Samarbejde på tværs af kommuner om Styrket Erhverv i Gadeplan

Styrket Erhverv i Gadeplan er et projekt mellem de fire sydfynske kommuner Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg. Under overskriften ”digitale forretningsmodeller” har projektet haft fokus på brugen af digitalisering og e-handel i de primære erhverv i gadeplan. Projektet er i sin tilgang meget kommercielt tænkt, og projektets kompetenceudvikling og handleplaner for de deltagende butikker afspejler denne kommercielle tilgang. Målet var i sin tid, at 100 virksomheder skulle deltage i projektets treårige løbetid, men efter seks måneder havde projektet over 100 deltagere og en lang interesseliste. En nylig tillægsbevilling betyder, at projektet i dag forventer at have mellem 180 og 200 deltagere gennem kompetenceforløbene i den treårige løbetid.

Projektets aktiviteter har bestået af kompetenceforløb med fokus på digitalisering og e-handel, netværk og samarbejde mellem virksomheder om konkrete aktiviteter, individuelle samtaler om virksomhedernes handleplaner og mentorordninger, hvor virksomheder sammen eller individuelt igangsætter konkrete idéer til at understøtte deres vækstpotentiale. Virksomhederne sætter små handlinger i gang, som projektet måler kommercielt på. Med kroner på bunden får butikkerne mere blod på tanden og gejst til at fortsætte, men også modet til at igangsætte investeringer og ansætte nye medarbejdere. Dette styrker med det samme handelsmiljøet, da kunderne oplever, at butikkerne både sammen og hver for sig sætter gang i tingene, begynder at samarbejde og får gavn af hinanden i stedet for at se hinanden som konkurrenter.

Deltagerne har løbende haft tæt sparring med konsulenterne tilknyttet projektet, og al undervisning og kompetencetilførsel har været efterspørgselsdrevet af undervisere fra Service Platform, CBS og UCL. Dansk Erhverv har været én blandt flere stærke samarbejdspartnere i projektet, der også har ført til følgeforskning af projektets metode og tilgang fra Alexandra Instituttet. Det har også gjort, at projektet har oplevet landsdækkende interesse via et netværk af citychefer, mens godt ti kommuner har henvendt sig for at høre nærmere om projektet, og Middelfart og Billund kommuner allerede har igangsat lokale projekter.

×

Log ind