Byen Ribe er en stor turistattraktion i sig selv. Befolkningsmæssigt er den lille og overskuelig, de fleste kender hinanden og kommunikationsvejene er korte. Efter strukturreformen i 2007 fandt man en fælles forståelse blandt byens attraktioner, overnatningssteder, restauranter/caféer og handelsstanden en fælles forståelse af, at man måtte hjælpe hinanden med at brande byen og trække turister til.

Dette skulle medvirke til, at bevare Ribes identitet, synliggøre byen som turistattraktion og skabe sammenhold om modtagelsen af byens turister, så de ville komme igen og anbefale byen til andre. Der blev samtidig skabt en fælles forståelse af, at byen skal levere service af høj kvalitet, hvor overnatningssteder og attraktioner ikke ser hinanden som konkurrenter.

I dag kaldes fællesskabet for Ribe Fælles Markedsføring, der ikke er organiseret som forening, men som et netværk, man inviteres ind i, hvis man har sin forretning eller attraktion i Ribe og omegn. Der holdes ét årligt møde, hvor der udpeges en styregruppe på tre personer fra henholdsvis handelsstandsforeningen, attraktionerne og overnatningsstederne. På samme møde aftales en gradueret deltagerbetaling for det kommende år fordelt efter forretningens eller attraktionens størrelse samt en plan for anvendelse af de indkomne midler. Samarbejdet understøttes af sekretærbistand fra Visit Ribe under Business Region Esbjerg, men ellers er der ingen direkte støtte fra Esbjerg Kommune.

Der puljes årligt ca. 200.000 kr. til fælles annoncering og markedsføringsindsatser i landsdækkende aviser, på digitale platforme og i turistguides i sommerhusområderne i Syd- og Vestjylland. Midlerne anvendes også til kurser for frontpersonale, produktion af RibePas (et rabatkort til attraktionerne) samt til produktion af fotos, filmoptagelser osv., som alle i netværket kan benytte til markedsføring.

Til det årlige fællesmøde samles 100-150 mennesker med direkte kontakt til turisterne for at blive opdateret og informeret om nye attraktioner, turisttilbud og den kommende sæson. Målet er at være synlige for hinanden og lære hinanden at kende, så man kan henvise turisterne til hinanden og i det hele taget være gode værter for byens gæster.

×

Log ind