Detailhandel - Vejen til levende byer Tema 3 - Stærkere privat-offentlige bysamarbejder og BID's

Organisering af Hillerød ByForums vision: Fra Købstad til Mødestad

Samarbejdet om bykernen i Hillerød er forankret i Hillerød ByForum og faciliteres af C4, der er paraplyorganisation for erhverv, handel, kultur, sport & turisme samt uddannelse i Hillerød Kommune. C4 arbejder for at skabe værdi for virksomhederne i Hillerød ved at samarbejde om relevante projekter, der skal samle og markedsføre Hillerød by og Hillerød kommune udadtil. Selvom der er en lang tradition for at samarbejde på tværs i Hillerød, så gør Hillerød ByForum, at flere arbejder i samme retning om de samme initiativer, på samme tid, hvilket giver både ejerskab og handlekraft til byen.  

Organiseringen omkring Hillerød ByForum som et Town Center Management er spændende i en dansk sammenhæng. Her samles repræsentanter for ejendomsejere, Hillerød Shopping (Hillerød Cityforening og Slotsarkaderne), liberale erhverv, Hillerød Kommune, kulturen og frivillige inden for et afgrænset geografisk område i en formel foreningsstruktur med vedtægter, forretningsorden, bestyrelse og forretningsplan. Alle væsentlige aktører er dermed repræsenteret, uden at kommunen sidder for bordenden, men indgår på lige fod med resten af samarbejdet. 

Resultatet af samarbejdet er, at det har givet genlyd i andre byer og bragt landsdækkende events til Hillerød, skabt medejerskab til udviklingsplaner, givet motivation for nye og flere aktiviteter og f.eks. skabt fremdrift i vejvisningen.

×

Log ind