Vejle Kommune arbejder tæt sammen med flere aktører i bylivet for at fastholde og skabe udvikling i detailhandlen. Samarbejdet er bygget op omkring en slags frivillig BID-model, der tilpasses det enkelte BID's kultur med udgangspunkt i dynamikken og mulighederne hos deltagerne. Der er i dag otte forskellige BID's fordelt på fire i Vejle by og et i Børkop-området, et i Egtved, et i Jelling og et i Give. Fælles for dem alle er, at det handler om at deltage, bidrage og skabe noget større sammen end den enkelte kan.

For fem år siden startede det første BID i Vejle, da der var en brændende platform efter opførelse af to indkøbscentre ved gågaden i Vejle. Det resulterede i hurtige og synlige resultater, som andre dele af gågaden også ønskede. Det betød oprettelsen af yderligere tre BID's, således at hele gågaden, inklusiv sidegaden med barer, er repræsenteret. Politisk har det skabt så meget opmærksomhed, at der med kommunens budget for 2017 blev afsat 2 mio. kr. årligt i 2017-2019 til vækst i detailhandlen og videre udbredelse af BID-modellen til centerbyerne (Børkop, Egtved, Give og Jelling). I Vejle by er deltagerne i BIDs udelukkende detailhandlen og enkelte ejendomsejere. I centerbyerne er der større forskelle, hvorfor der samarbejdes bredere med f.eks. sportsforeninger, kulturforeninger, lokalråd og lokale ildsjæle.

Vejle Kommune har valgt at entrere med en ekstern konsulent som facilitator i de omkringliggende byer, og kommunen deltager som ligeværdig part med de øvrige deltagere. Det kontinuerlige samarbejde og fokus fra kommunen bidrager med at skabe større sammenhæng mellem detailhandlen i hele kommunen. Det giver desuden lettere adgangsveje for dialog og samarbejde mellem kommunens forvaltninger, da mange opgaver i BID's ofte kræver flere forvaltningers bidrag til løsning eller udførelse.

×

Log ind