I Varde har omdrejningspunktet for den strategiske satsning på detailhandel været et ønske om at koble de mange turister ved den jyske vestkyst og detailhandlen i Varde midtby.

Det resulterede i 2015 i en handlingsplan for butikslivet i Varde midtby med fokus på, hvordan butikkerne, erhvervsforeningen og kommunen sammen kan arbejde for at indfri det uforløste potentiale, der ligger i at trække flere af de mange vestkystturister ind til Varde midtby. Der er udarbejdet en shopping-analyse med konkrete anbefalinger til, hvad man skal gøre, og samtidig har Varde Kommune gennemført et større byfornyelsesprojekt i Varde midtby, hvor man styrker koblingen mellem midtbyen og Varde Å og forbedrer opholdskvaliteterne i byen og ved åen.

Man har f.eks. genetableret belægningen på historiske pladser og gader, så byen i højere grad fremstår som den gamle købstad, den er. I den sidste fase af projektet kommer der ny belægning på de to gågader. De fysiske forbedringer bidrager til at forskønne midtbyen og styrke opholdskvaliteten, og sammen med tiltagene i handlingsplanen, skal det gerne fastholde Varde midtby som attraktiv handelsby for borgerne fra lokalområdet og et oplagt besøgsmål for de mange turister.

×

Log ind