Vejen Kommune har siden 2016 arbejdet med at omsætte den detailhandelsstrategi, som kommunen har fået udarbejdet i samarbejde med handelsstandsforeningerne og butikkerne. En af de vigtigste strategiske målsætninger i strategien er at koncentrere butikker og kundefunktioner i bymidten. Det har også betydet, at Vejen Kommune har sagt nej til flere forespørgsler om at etablere dagligvarebutikker uden for bymidterne. Som supplement hertil er der planlagt et aflastningscenter for særlige butikstyper i udkanten af Vejen for at fastholde handel i kommunen og for også at koncentrere boksbutikkerne.

På baggrund af strategien har Vejen Kommune afsat midler til udskiftning af byinventar i bymidterne samt afsat en årlig pulje til initiativer, der kan udmønte detailhandelsstrategien. Puljen udmøntes af Vejen Kommune i dialog med handelsstandsforeningerne. Aktuelt er kommunen i gang med at styrke koblingen mellem butikkerne og kommunen. Det sker bl.a. via den nyligt afholdte fælles workshop om butikker og byliv, hvor butikker og Økonomiudvalg var i direkte dialog.

I Vejen by styrkes midtbyen yderligere de kommende år gennem en række store anlægsprojekter omkring et nyt bibliotek, nye etageboliger, udvidet kunstmuseum og nyt rådhus. Disse projekter skal bidrage til fortsat aktivitet i midtbyen. Næste udfordring er at binde de store anlægsprojekter endnu bedre sammen.

×

Log ind