I Aalborg Kommune arbejder Peter Bertelsen, Commercial Brand Manager med at udvikle byens detailhandel. Han har base i BusinessAalborg, som er kommunens erhvervsafdeling, hvorfra han har tæt kontakt med byens interessenter inden for detailhandel og uddannelse såvel som kommunens forvaltninger.

At udforme en decideret detailhandelsstrategi har været blandt Peters opgaver. Derfor var det oplagt at samle alle relevante interessenter for at få deres indspark, oplevelser, udfordringer, idéer og drømme på bordet for på den måde at få det bedst mulige afsæt for at udarbejde en fælles strategi. Ifølge Peter er det vigtigt at samle de mange interessenter for at få fælles fodslag og medansvar – det gælder både internt i kommunen og på tværs af detailhandlen – eksempelvis i forbindelse med udvikling af nye byrum. I Aalborg er det blevet til en decideret partnerskabsgruppe på tværs af kommune og detailhandel, som har til formål at styrke Aalborgs pulserende byliv og blive bedre til at tænke eksempelvis events, kulturelle arrangementer, restaurationsliv, detailhandel og turisme sammen.

Gennem partnerskabet er Aalborg Kommune kommet frem til en række prioriteringer og indsatser i forhold til den videre udvikling af byens detailhandel. I strategien er der således indarbejdet en række både små og større projekter, der kombineret med et langsigtet fokus gør det muligt at følge de konkrete resultater af detailhandelsstrategien.

×

Log ind