I Kolding Kommune er en af de konkrete følger af den strategiske satsning på at fremme detailhandlen, en indretning af den kommunale sagsbehandling, så detailhandlen sikres en hurtig og smidig sagsbehandling.

Når nye butikker og forretninger ønsker at etablere sig, nedsætter kommunen en task force til at hjælpe med at finde en egnet placering og samtidig sikre en hurtig og smidig sagsbehandling. Konceptet kalder Kolding Kommune ”Erhverv I Fokus” (EIF).

EIF sikrer, at adgangen til information og vejledning om sagsbehandling i kommunen er enkel og effektiv, og sikrer en effektiv koordinering på tværs af myndighedsafdelingerne ved at samle kontakten mellem virksomheden og kommunen hos en primær kontaktperson.

I supplement til dette understøtter Kolding Kommune også Kolding Cityforening, ligesom man understøtter detailhandlen gennem andre konkrete initiativer og investeringer. I Kolding prøver man at arbejde med detailhandel, som en del af kommunens generelle arbejde med erhvervsudvikling, selvom der nogle gange er udfordringer på grund af planlovens detailbestemmelser.

×

Log ind