Bjarne Dyrehauge og Tine Lorentzen er Bymæglere og har sammenlagt 30 timer pr. uge. Deres vigtigste opgave er at skabe samarbejde på kryds og tværs, og ikke mindst bidrage til et godt samarbejde mellem kommunen og de erhvervsdrivende. Bymæglerne er en ny måde at samarbejde på, hvor kommunen er med til at understøtte en funktion, som ellers ikke ville være der.

De to bymæglere arbejder med udviklingen af byen og især med at inddrage detailhandlen i de processer, lokalplaner mv., hvor kommunen har brug for input, så byudvikling og udvikling af detailhandel går hånd i hånd. Et konkret eksempel er, at bymæglerne har en god ide om, hvilken slags butikker der mangler i byen, fordi de igennem deres daglige arbejde kender markedet, herunder hvad der ikke er efterspørgsel efter. Det er med til at kvalificere kommunens planlægning.

Derudover arbejder de med de erhvervsdrivende, som bliver tilbudt workshops, hvor de kan arbejde med deres virksomhed og samtidig sparre med hinanden, så de står stærkere i konkurrencen fra nethandel og større konkurrenter.

×

Log ind