Detailhandel - Vejen til levende byer Tema 1 - Fysisk planlægning af bymidten

Odsherred Teater på gågaden i Nykøbing Sjælland

Hovedgaden i Nykøbing Sjælland er, som mange andre hovedgader i yderområderne, under pres. Det har Odsherred Kommune besluttet at ændre på. Derfor købte Odsherred Kommune i 2015 en tom Irmabutik midt på gågaden i Nykøbing Sjælland. Her er der blevet gjort plads til Odsherred Teater, der tidligere lå i Annebergparken uden for byen. Efterfølgende har kommunen besluttet, at teatrets funktioner skal udvides yderligere med en ny teatersal, der står klar i 2020.

Beslutningen om at flytte teateret ind på byens hovedgade er truffet med udgangspunkt i kommunens samlede udviklingsstrategi. Flytningen af teatret skal ikke kun styrke Odsherred Teater som egnsteater og skabe nyt liv i hovedgaden. Den skal samtidig styrke Nykøbing Sjælland som hovedby og som katalysator for udvikling ved at koncentrere aktiviteter og funktioner i centrum. Aftalen mellem Odsherred Kommune og teatret omfatter også, at Odsherred Teater med et kunstnerisk og teaterfagligt udgangspunkt skal tage del i arbejdet med de udfordringer Odsherred Kommune har med fx ældre og ensomhed, unge og uddannelse mm.

Teateret er et godt eksempel på, at den fysiske planlægning af midtbyen kan være en vigtig vækstdriver for bylivet, og flytningen af teatret skal altså ikke blot ses som en kortsigtet glæde. Ved at udnytte dette potentiale er der også i fremtiden sikret gode muligheder for detailhandlen, turismen og bylivet i Nykøbing i et samlende og vækstende Odsherred.

Odsherred Kommune har fået støtte til udvidelsesprojektet fra foreningen Realdania, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og fra Johanne Louis-Hansens Fond. Der er samlet ydet 25 mio. kr. i fondsstøtte til teatersalen, hvis budget er på 35 mio. kr.

×

Log ind