Syddjurs Kommune er under overskriften ”Ebeltoft i udvikling” i gang med en større visions- og udviklingsplan af Ebeltoft by og havn. Et af de vigtigste projekter her er omdannelsen af byens gamle maltfabrik til et moderne og visionært kultur- og erhvervshus, der kan samle offentlige og private aktører i en unik historisk ramme midt i byen.

Med sin centrale placering i det historiske købstadsmiljø er ambitionen, at Maltfabrikken bliver samlingspunkt for både borgere og turister, og kan bidrage til at skabe nye bevægelsesmønstre i bymidten. Der planlægges efter, at den klassiske bymidte forbindes med bugten og dermed gør oplevelsen af byen mere helstøbt. Det vil styrke sammenhængen mellem kysten og midtbyen og skabe synergi til nye aktiviteter langs kysten. Byen får rekreative byrum og en park til gavn for indbyggere og turister, og den centrale placering og kombinationen af opholds- og mødesteder inde og ude gør, at området forventes at blive et naturligt samlingspunkt i byen. Forventningen er derfor også, at det vil få en afsmittende effekt på detailhandlen.

Samtidig samtænkes Maltfabrikken med en række kulturelle, erhvervsmæssige og kommunale funktioner, herunder et nyt samtænkt bibliotek, museum og arkiv, Ebeltoft Kulturhus, ungdomskulturhuset Rampen, kreative arbejdsfællesskaber med kontorer og atelierpladser, et kaffe- og madhus og et lokalt mikrobryggeri. Bag Maltfabrikken står den erhvervsdrivende fond ”Den ny Maltfabrik” med et almennyttigt formål. Fonden har ansat en organisation, der samarbejder med professionelle partnere, Syddjurs Kommune, lokale ildsjæle, unge kreative, områdets kunstnere og kreative erhverv.

Byggeriet er fondsstøttet med 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden, 20 mio. kr. fra Real Dania, 7 mio. kr. fra Salling Fondene, 5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden samt lokale bidrag og folkeaktier. Udover den direkte driftsstøtte fra Syddjurs Kommune, som fra 2022 er fastlagt til 100.000 kr., yder kommunen støtte til en række af de i forvejen kommunalt finansierede aktiviteter, som flyttes til Maltfabrikken.

×

Log ind