Herning er et af Midt- og Vestjyllands store handelscentre, og kommunen har derfor satset på både at have et aflastningscenter af en pæn størrelse og samtidig have en bymidte, hvor der også bliver investeret massivt. Aflastningscentret udenfor bymidten har her været vigtig i forhold til det store handelsopland, man skal dække. Denne pragmatiske tilgang, kombineret med målrettede investeringer og dialog med detailhandlen, har reduceret tomme butikslejemål i bymidten til næsten nul.

Rammerne skal være i orden, så en fornyelse af gågaden har været nødvendigt. Bymidten er blevet gennemgribende renoveret, hvor gågade, sidegader og udvalgte passager er blevet renoveret for at skabe et godt bymiljø. I den vestlige del af bymidten har man åbnet gågaden op for biltrafik i den ene ende, for at skabe bedre passage for bilister til udvalgte butikker, hvilket man efter en prøveperiode nu gør til en permanent løsning.

Et af de steder hvor kommunen, gennem sin planlægning, har kunnet påvirke udviklingen, er ved at flytte kommunale funktioner ind i bymidten. Hernings bibliotek har tidligere ligget uden for bymidten, og da en tidligere dagligvarebutik lukkede, og planen om et nyt butikscenter bukkede under i forbindelse med finanskrisen, overtog kommunen bygningen og omdannede den til byens nye bibliotek. Det betyder også mere liv i bymidten. Et andet greb er, at kommunen ved opførelse af nye ungdomsboliger placerer dem i og på kanten af bymidten. Dermed bliver bymidten de unges primære opholdssted næstefter studiet.

×

Log ind