Detailhandel - Vejen til levende byer KL's indsats 2020

Genstart handelsbyerne

Med en række nye forslag vil KL en bæredygtig genstart af handlen i de dan-ske byer efter corona-nedlukningen.

Livet i de danske byer er hårdt ramt af Corona-krisen. Nedlukning af Danmark har sat tydelige spor hos butikker, caféer, restauranter og liberale erhverv, der har mistet en stor del af deres omsætning.

Det har pustet yderligere til den svære situation, som detailhandlen står i. Hvis ikke der findes nye løsninger, vil synet af tomme butiksfacader rundt i landets handelsbyer være mere reglen end undtagelsen.

KL foreslår en genstart som vejen til bæredygtige byer for fremtiden. Genstarten beror helt og holdent på et fælles engagement.

De konkrete forslag og anbefalinger til kommuner, stat og andre aktører omhandler blandt andet stærkere privat-offentlige bysamarbejder med forpligtende lovgivning, tilpasning til e-handel og nye forretningsmodeller samt bedre indretning og fysisk planlægning af bymidter.

Hent udspillet her:

  • PDF

    Genstart handelsbyerne - Bæredygtige byer for fremtiden.pdf

×

Log ind