1-10 af 35 resultater
 • Nyhed

  Kom til første møde i netværket for levende handelsbyer

  I netværket for levende handelsbyer kan du dele erfaringer om samarbejde mellem kommune, detailhandel og andre byaktører. Første møde afholdes i Fredensborg den 26. marts.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL's indsats 2019

  I 2019 var KL's indsats på detailområdet fokuseret på tre tiltag, der tilsammen gav inspiration og værktøjer til gavn for kommunernes arbejde. Du kan læse mere om indsatserne på denne side.

  Læs mere
 • Information

  Nyt netværk for levende handelsbyer

  KL lancerer et nyt netværk for kommunerne, der skal sætte fokus på detailhandel, attraktive handelsbyer og kommunernes dialog med erhvervene i gadeplan.

  Læs mere
 • Information

  Evaluering af planloven

  Den nuværende planlov blev senest ændret i 2017 og skal gennemgå en evaluering i 2020. KL skal på vegne af kommunerne komme med input til evalueringen. Det kan du læse mere om på denne side.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sidste chance for tilmelding til temadage om detailhandel

  Der er nu kun få ledige pladser tilbage på de to temadage om detailhandel, der afholdes i Køge den 6. november og i Grenå den 20. november.

  Læs mere
 • Nyhed

  Programmet for temadage om detailhandel er klar

  KL afholder i November 2019 to temadage om detailhandel. Find programmet og tilmeld dig her.

  Læs mere
 • Nyhed

  Målrettede partnerskaber er handelsbyernes fremtid

  Forpligtende partnerskaber mellem de handelsdrivende, ejendomsejere og kommune er vigtigt for liv i byerne og for detailerhvervet. KL peger på ny lovgivning, inspiration fra udlandet samt mere vidensopbygning som løsningen til gavn for alle parter.

  Læs mere
 • Nyhed

  Temadage om udvikling af detailhandlen

  I november afholder KL sammen med Torsten Bo Jørgensen to temadage om hvordan kommunerne kan udvikle detailhandlen. Den 6. november i Køge og den 20. november i Grenå.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL-udvalg besøgte kommuner til dialog om detailhandlen og levende byer

  KL sætter i den kommende tid fokus på, hvordan landets kommuner kan styrke samarbejdet med detailhandlen lokalt. I den forbindelse lagde Kultur-, Erhverv- og Planudvalget vejen forbi Vejen, Svendborg og Kolding for at høre om deres gode erfaringer.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL-udvalg besøger kommuner og inviterer til dialog om detailhandel og levende byer

  Som led i KL's indsats om detailhandel og levende byer, lægger Kultur-, Erhverv- og Planudvalget i KL vejen forbi Kolding, Svendborg og Vejen den 17. juni for at se den kommunale detailhandelsindsats med egne øjne.

  Læs mere