Tema COVID-19 (Coronavirus)

Værnemidler

Situationen vdr. COVID-19 betyder, kommunerne har brug for flere værnemidler for, at sundhedspersonale fortsat kan yde pleje og omsorg til borgere diagnosticeret med COVID-19. Find retningslinjer om brug af værnemidler på kommunale institutioner samt vejledning og information om distribution af værnemidler.

Retningslinjer fra Statens Serum Institut om brug af værnemidler for personale i kommunerne | COVID-19 

Retningslinjerne er målrettet plejecentre, botilbud og hjemmeplejen. Her findes også information om prioriteret brug af værnemidler. Se retningslinjerne for brug af værnemidler på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Fælleskommunalt indkøb af værnemidler

På grund af den aktuelle situation forårsaget af COVID-19, har de danske kommuner vanskeligt ved at skaffe værnemidler. Det betyder, at værnemidler i kommunalt regi ikke længere købes ind efter de normale procedurer. For at kunne agere smidigt og hurtigt, er det er derfor besluttet at Aarhus Kommune skal stå i spidsen for et nyt samarbejde, som går under navnet Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIk), der skal forestå fællesindkøb af værnemidler på vegne af alle landets 98 kommuner

Det er stadigvæk den danske Lægemiddelstyrelse der pt. har overblikket over, hvilke kommuner i landet der mangler værnemidler og fordeler disse efter rekvisition.

Hvis den enkelte kommune får et muligt lead, så skal det nu afleveres til Aarhus Kommune på følgende mailadresse coronavaernemidler@aarhus.dk, som koordinerer det fælleskommunale indkøb af værnemidler.

Se siden om Fælleskommunalt indkøb af værnemidler på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Information fra Lægemiddelstyrelsen

Brev fra Lægemiddelstyrelsen om oprettelse af Logistikcenter for omdistribuering af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr 

  • PDF

    Bekendtgørelse om særlige foranstaltninge vedr. forsyning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 - 28. marts

  • PDF

    Brev til kommunerne i Danmark - 28. marts

  • PDF

    Bilag - Liste over specifikke typer desinfektionsmidler 28. marts

×

Log ind