COVID-19 (Coronavirus)

Bekendtgørelser og vejledninger udstedt i medfør af COVID-19

På denne side kan du løbende holde dig orienteret i situationen vedrørende COVID-19 og konsekvenserne for kommunerne. Her videreformidler vi sundhedsmyndighedernes meldinger til kommunerne og samler seneste nyt og relevante breve og dokumenter.

KL følger situationen vedrørende COVID-19 meget tæt og er løbende i kontakt med de nationale myndigheder. Du kan finde seneste nyt på denne side. Hold øje med udmeldingerne her og på www.coronasmitte.dk.

Bekendtgørelser om håndteringen af COVID-19

Generelt

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

 • PDF

  Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger ifb. Covid-19

Socialområdet

Bekendtgørelser og orienteringer udstedt af Social- og Indenrigsministeriet om håndtering af COVID-19 på socialområdet. 
Links til bekendtgørelser og orienteringer:

Nye regler om lempelse af midlertidigt besøgsforbud

Faktaark om lempelse af besøgsrestriktioner på socialområdet

Vedr. retningslinjer for besøg og øget aktivitet på socialområdet

Præcisering af bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud

Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) af 5. april

Orientering om besøgsforbud m.v. på sociale tilbud

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidige fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

Orientering om ophævelse af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet fra Social- og Indenrigsministeriet

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

 • PDF

  Orientering om retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet m.v..pdf

 • PDF

  Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet.pdf

 • PDF

  Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialomraadet - 3. udgave


Sundheds- og ældreområdet 

Bekendtgørelser udstedt af Sundheds- og ældreministeriet om håndtering af COVID-19 på sundheds-og ældreområdet.
Links til bekendtgørelser, der har direkte kommunalbetydning:

Øget aktivitet i det kommunale sundhedsvæsen og opdatering af retningslinjer for almen praksis og speciallægepraksis

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) af 4. april

Ændringer i bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner på sygehuse, plejehjem mv.

Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019

Bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019

Q and A’s vedrørende bekendtgørelser udstedt i medfør af L 133 (opdateret 27.03.20)


Børn og Unge 

Bekendtgørelsen om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) af 9. april 2020.

Find vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Find vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Find vejledninger og materialer til genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser på sundhedsstyrelsens hjemmeside


Beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om delvis suspension af integrationsindsatsen i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) fra Retsinformation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af integrationsindsatsen i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) fra Retsinformation

Bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 fra Retsinformation

Notat om suspendering af beskæftigelsesindsatsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 fra Retsinformation