COVID-19 (Coronavirus)

Bekendtgørelser og vejledninger udstedt i medfør af COVID-19

På denne side kan du løbende holde dig orienteret i situationen vedrørende COVID-19 og konsekvenserne for kommunerne. Her videreformidler vi sundhedsmyndighedernes meldinger til kommunerne og samler seneste nyt og relevante breve og dokumenter.

KL følger situationen vedrørende COVID-19 meget tæt og er løbende i kontakt med de nationale myndigheder. Du kan finde seneste nyt på denne side. Hold øje med udmeldingerne her og på www.coronasmitte.dk.

Anbefalinger fra Statens Serums Institut om brug af værnemidler for personale i kommunerne | COVID-19 

Følgende filer er en midlertidig foranstaltning. Disse vil blive erstattet af links til filerne, når dette er muligt.

 • PDF

  Anbefalinger til personale i plejecentre - Covid-19 - 24.03.20

 • PDF

  Anbefalinger til personale i botilbud - Covid-19 - 24.03.20

 • PDF

  Anbefalinger til personale i hjemmeplejen - Covid-19 - 24.03.20

 • PDF

  Prioriteret brug af værnemidler ifm. COVID-19 - 24. marts 2020

 • PDF

  Haandtering af COVID-19 - Forebyggelse af smitte og brug af vaernemidler ved pleje af borgere.pdf

Bekendtgørelser om håndteringen af COVID-19

Socialområdet

Social- og Indenrigsministeriet har udstedt en bekendtgørelse, gældende fra 18. marts 2020, om håndtering af COVID-19 på socialområdet. Ministeriet har sendt bekendtgørelsen sammen med en uddybende orienteringsskrivelse til alle kommuner.
Links til bekendtgørelse og orienteringsskrivelse:

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidige fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

Sundheds- og ældreområdet 

Sundheds- og ældreministeriet har udstedt en bekendtgørelse, gældende fra 18. marts 2020, om håndtering af COVID-19 på sundheds-og ældreområdet.
Links til bekendtgørelser, der har direkte kommunalbetydning:

Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019

Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019

For uddybning vedrørende sidstnævnte læs her

Bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019

Børn og Unge 

Bekendtgørelsen om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) gældende fra 18. marts 2020

Beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 fra Retsinformation

Notat om suspendering af beskæftigelsesindsatsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 fra Retsinformation