Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse
Børn og unge

Temadag om social ulighed i sundhed blandt børn

Hvad er den nyeste viden? Hvordan styrkes indsatsen i kommunen?

Indhold

  Der er betydelig social ulighed i sundhed blandt børn. Det gælder både, når det kommer til fx mad- og måltidsvaner, bevægelse og rygning og det gælder ift. søvn, mobning og kropsopfattelse samt sprogudvikling, forældre-barn relationen og i forholdet til jævnaldrende.

  På temadagen præsenterede Henrik Brønnum-Hansen fra Københavns Universitet den nyeste viden om social ulighed i sundhed og hvilke indsatser, der kan bidrage til at reducere uligheden. Center for Forebyggelse i praksis præsenterede faglige anbefalinger om, hvordan kommunen kan styrke indsatsen i 1) sundhedsplejen, 2) dagtilbud og 3) skole og fritidsordninger, og vi drøftede, hvordan indsatsen i egen kommune kunne styrkes.

  Formålet med temadagen var at præsentere viden og drøfte indsatser i kommunen samt hvad der skal omsætte de anbefalede indsatser til handling. Temadagen henvendte sig til kommunale ledere og planlæggere fra sundhedsområdet, børne- og ungeområdet samt socialområdet.

  Temadagen vekslede mellem korte oplæg, fælles drøftelse og drøftelse i mindre grupper blandt deltagerne

  • Oplæg om indsatser mod social ulighed i sundhed med afsæt i rapporten Indsatser mod social ulighed i sundhed Henrik Brønnum-Hansen, Lektor, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet

  • Oplæg om faglige anbefalinger til indsatser i sundhedspleje, dagtilbud og skole, der kan mindske uligheden i sundhed blandt børn? v. Tine Curtis, Center for Forebyggelse i praksis

  • Fælles drøftelse af deltagende kommuners nuværende praksis og erfaringer indenfor tre områder: Sunde rammer og særlige indsatser i 1) børns tidlige udvikling, 2) dagtilbud og 3) skole og fritidsordninger. Hvor kan indsatsen især styrkes?

  • Oplæg om kapacitetsopbygning og hvad skal der til for at styrke indsatsen i egen kommune v. Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis

  • Drøftelse i mindre grupper og det videre arbejde i egen kommune

  Webinar om social ulighed i sundhed blandt børn

  Sidst opdateret: 14. november 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  Email: llo@kl.dk

  Leder

  Tine Curtis

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3393

  Email: tcu@kl.dk