Gå til hovedindhold
Social
Handicap

Samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer (DH), KL og 23 andre organisationer på socialområdet har besluttet at etablere et fælles Dialogforum om Retssikkerhed for perioden 2022-2023.

Indhold

  Formålet med samarbejdet er at skabe dialog mellem aktørerne på området samt afdække, hvad de forskellige parter oplever af konkrete retssikkerhedsproblemer og årsager inden for servicelovens område. 

  Baggrunden er bl.a. en fælles oplevelse af, at den offentlige dialog på handicapområdet kan være polariseret. For at få fat om roden af problemerne er parterne bag Forummet enige om, at der er behov for at indlede en konstruktiv dialog om retssikkerheden på det specialiserede socialområde.

  For at sikre en bred repræsentation er følgende typer af organisationer og foreninger inviteret til at deltage i dialogen:

  • Handicaporganisationer, som repræsenterer en bred gruppe af mennesker med forskellige funktionsnedsættelser og/eller deres pårørende og DH
  • Kommuner og KL
  • Faglige organisationer, der repræsenterer centrale personalegrupper på handicapområdet
  • Chefforeninger, der repræsenterer centrale chefgrupper på handicapområdet
  • Vidensorganisationer og politiske organisationer, som beskæftiger sig med retssikkerhed for mennesker med handicap

  Hver organisation har mulighed for at udpege to repræsentanter til arbejdet, dels en politisk repræsentant, dels en embedsmand m/k, der kan deltage i arbejdsgruppemøder og workshops. Derudover inviteres relevante videnspersoner til at bidrage med input og inspiration til arbejdet.

  I Dialogforum om Retssikkerhed afholdes dels møder på politisk niveau, hvor overordnede retningslinjer og indholdet for Forummet drøftes, dels en række arbejdsgruppemøder og workshops, hvor embedsmænd udpeget af organisationerne går i dybden med at afdække og drøfte de problemer, som parterne oplever på området og hvis muligt går videre med at drøfte anbefalinger og løsninger.

  Det er ikke en forudsætning, at parterne skal være eller blive enige om alt, og der skal være plads til, at hver organisation kan markere sig med selvstændige holdninger og synspunkter i den offentlig debat, forhandlinger med andre parter, mv..

  Som minimum lægges der dog op til, at alle deltagere stiller sig åbne, nysgerrige og lydhøre over for andre organisationers perspektiver og synspunkter og at alle bidrager konstruktivt til dialogen, så det bliver muligt at få en større forståelse af indbyrdes opfattelser og oplevelser.

  Arbejdet kan afsluttes med en fælles konference, evt. suppleret med et debatoplæg med de problemer og pejlemærker for styrket retssikkerhed, der bliver afdækket af parterne. Pejlemærkerne kan være rettet mod regeringen, Folketinget, kommunalbestyrelser samt de kommunale handicapråds arbejde med retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen.

  Du kan finde Danske Handicaporganisationers hjemmeside her:

  Danske Handicaporganisationer

  Sidst opdateret: 30. november 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Rigmor Lond

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3238

  Email: ril@kl.dk