Gå til hovedindhold
Social

Om projektet

Hvorfor er Fælles Faglige Begreber søsat, hvad indeholder projektet og hvordan hænger projektet sammen med VUM 2.0? Det kan du blive klogere på her på siden.

Indhold

  • at borgerne oplever sammenhæng, når de får behov for hjælp og støtte. Fra første møde med deres sagsbehandler til opfølgning på den sociale indsats
  • at der skabes bedre mulighed for koordinering og samarbejde mellem myndighed og udfører lokalt og på tværs af kommunegrænser
  • at der arbejdes med systematisk dokumenteret viden om indsatsernes effekt på borgernes situation
  • at styrke grundlaget for læring, benchmarking og styring af området.

  Rygraden i Fælles Faglige Begreber er de tre byggeblokke begrebsklassifikationer, en uddata-specifikation og system til system-kommunikation. Byggeblokkene skaber ensartethed og sammenhæng på tværs af kommunegrænser og er forudsætning for, at din kommune kan få det fulde udbytte af de faglige og strukturerede data om kvaliteten i de indsatser, som vi leverer til borgerne.

  Med begrebsklassifikationer mener vi, at vi sammen med kommunale arbejdsgrupper og Socialstyrelsen har udvalgt nogle specifikke begreber, som anvendes i sagsbehandlingen og under leveringen af sociale indsatser. Begreberne er blevet forsynet med hver deres unikke kode. På den måde kan vi understøtte, at begreberne bliver de samme på tværs af forskellige it-fagsystemer og der etableres et fælles sprog på området. Du kan læse mere om begreberne her.

  Uddata-specifikationen indeholder begrebsklassifikationerne og gør det muligt for kommunerne, at man kan trække data ud af it-fagsystemer på en sammenlignelig måde. Du kan finde uddata-specifikationen på projektets materialeside.

  System til system-kommunikation er projektets navn for den løsning, som på længere sigt skal sikre kommunikation og udveksling af data mellem forskellige it-fagsystemer på området. I udviklingen af system til system-kommunikation er det blevet klart, at der er behov for et adresseindeks på det sociale område. Udvikling af et sådant ligger udenfor projektets ramme, og der er derfor lagt op til, at der arbejdes videre med at afdække muligheder og løsninger for etablering et indeks. 

  Indtil løsningen er færdigudviklet kan beskedstandarderne kan bruges som inspiration til en mere ensartet og gennemsigtig udvælgelse af oplysninger, der skal kunne udveksles, hvis kommuner og it-leverandører vælger at ibrugtage standarderne. Beskedstandarderne kan findes på materialesiden.

  Hvor KL håndterer arbejdet med fælleskommunale datastandarder og digitale aspekter i videreudviklingen af det specialiserede voksenområde, har Socialstyrelsen på samme tid opdateret Voksenudredningsmetoden. Dette er sket i et tæt parløb.

  Antallet af kommuner, som ikke har implementeret Voksenudredningsmetoden kan efterhånden tælles på én hånd. VUM udgør med sin systematik og ensartethed i sagsbehandlingen en god platform for de forskellige udviklingsspor i FFB. Sideløbende med udviklingen af FFB har Socialstyrelsen i perioden 2018 - 2020 arbejdet på VUM 2.0, hvor lovmedholdelighed, faglige overvejelser ift. recovery og (re)habilitering og borgerinddragelse i sagsbehandlingen er hovedtemaer.

  Temaerne er i tråd med FFB’s formål om at skabe mere sammenhæng for borgerne, bedre data om indsatsernes virkning for borgerne og et styrket samarbejde mellem myndighed og udfører. KL har løbende koordineret tæt med Socialstyrelsen og bidraget til videreudviklingsarbejdet i form af afdækning, analyser, konkrete udviklingspunkter og test.

  Det betyder, at FFB’s begrebsklassifikationer og måden hvorpå de bringes i anvendelse i praksis (projektets samarbejds- og dokumentationsmodel ”Guide til FFB”) er indarbejdet i de forskellige faser i den opdaterede metode. Når din kommune anvender VUM 2.0, anvender I altså også de mest centrale elementer af FFB.

  Sidst opdateret: 30. november 2023

  Links

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Mie Bjerre

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3015

  Email: mibj@kl.dk