Gå til hovedindhold
Social

FFB Materialer

Her på siden kan du finde projektets materialer og redskaber.

Indhold

  Herefter kan du orientere dig i forskellige materialer og redskaber, som er inddelt i forskellige temaer. Måske du også vil finde Socialstyrelsens VUM 2.0-materialer og redskaber nyttige. Dem kan du finde her:

  Redskaber og materialer (socialstyrelsen.dk)

  Dokumenter

  Guide til FFB beskriver nedslagspunkter i VUM 2.0, hvor der produceres FFB-data. Den guider til den dokumentationspraksis, som KL har udviklet sammen med kommunerne. VUM 2.0 kan findes her.

  Der gøres opmærksom på, at guiden ikke beskriver alle dele af Voksenudredningsmetoden, men alene de dele, hvor brugen af Fælles Faglige Begreber er særligt fremtrædende og genererer data på fælleskommunalt niveau.

  Dokumenter

  Formålet med denne guide er, at du, som står over for en implementering af Fælles Faglige Begreber, uanset om du er erfaren i at drive projekter, eller skal være projektleder for første gang, kan danne dig et indtryk af den forandring, som implementeringen medfører. Trin-for-trin guides du igennem 4 forskellige faser af forandringen og spores ind på en række pejlemærker, som man som kommune bør overveje og fokusere på undervejs.

  Dokumenter

  Herunder finder du både begrebsoverblik samt uddybende materiale, der indeholder formidlingsdefinitioner af begreberne. Samtidig finder du en guide til anvendelse af det fælleskommunale indsatskatalog.

  Dokumenter

  Herunder finder du materialer, som omhandler de fælleskommunale funktionsevnebegreber for FFB og VUM 2.0. Udover beskrivelser af begreberne finder du materiale om udviklingsarbejdet, en mapning mellem de gamle og de nye funktionsevnebegreber samt et notat om sammenhæng til temaerne i Socialtilsynets Kvalitetsmodel.

  Dokumenter

  Den fælleskommunale funktionsevneguide er et redskab til at understøtte vurderingen af borgernes funktionsevne i forbindelse med brugen af den opdaterede udgave af Voksenudredningsmetoden og implementeringen af Fælles Faglige Begreber. Redskabet er fælles for myndighed og udfører på det specialiserede socialområde for voksne.

  Dokumenter

  I projektet har vi arbejdet med udvikling af beskedstandarder til brug for udveksling af oplysninger mellem myndighed og drift. På sigt er det håbet at disse standarder kan udveksles mellem forskellige IT-fagsystemer. Beskedstandarderne kan bruges som inspiration til en mere ensartet og gennemsigtig udvælgelse af oplysninger, der skal kunne udveksles.

  Dokumenter

  FFB har sammen med et advokatfirma udarbejdet en juridisk vejledning, der skal understøtte især udveksling af oplysninger indenfor det specialiserede voksensocialområde. Vejledningen gennemgår de lovmæssige krav til bl.a. samtykke, fuldmagt, indhentning og udveksling af oplysninger og berører også snitfladen til sundhedsområdet. Vejledningen indeholder en emneoversigt, der gør det muligt at bruge den som opslagsværk på udvalgte emner, både som myndighedsmedarbejder og juridisk medarbejder.

  Dokumenter

  PA-Consulting Group har udviklet et business case-værktøj med input fra fem kommuner, der gennem de sidste fire-fem år har igangsat initiativer, der er sammenlignelige med intentioner og kerneleverancer i FFB. BC-værktøjet giver kommunerne mulighed for at estimere både gevinstpotentialer og omkostninger ved en implementering af FFB.

  Dokumenter

  Skulle du sidde med ændringsforslag til de fælleskommunale begrebskataloger kan du rette udfylde nedenstående skabelon. Den udfyldte skabelon sendes til begreber@kl.dk, og vil blive taget op som en del af den løbende vedligeholdelse af de fælleskommunale begreber. Releases meldes ud via. hjemmeside og nyhedsbrev.

  Dokumenter

  Denne vejledning har til formål at fungere som beslutningsstøtte i forbindelse med en mapning mellem det fælleskommunale indsatskatalog og B3-L402: Kravspecifikation for De Kommunale Serviceindikatorer. Handicap og udsatte (voksne).

  Dokumenter

  Præsentationer fra oplægsholdere på projektets netværksmøder.

  Dokumenter

  Sidst opdateret: 30. november 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Mie Bjerre

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3015

  Email: mibj@kl.dk