Momentum

Arkiv

61-70 af 695 resultater
 • Nyhed

  Private investeringer var hovedkatalysator for overophedningen på arbejdsmarkedet

  Det var især private investeringer og byggeri, der skabte overophedningen af arbejdsmarkedet før finanskrisen. Det viser en ny Momentum-analyse. Forsker vurderer, at det kræver store udsving i offentlige investeringer at ændre på arbejdsmarkedet, og KL-formand giver derfor ikke meget for finansministerens melding om, at kommunernes anlægsramme ikke kan skrues lidt op på grund af frygten for overophedning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Befolkningsvækst presser kommunernes økonomi

  Der bliver flere indbyggere i Danmark, og specielt antallet i de ældste aldersgrupper stiger, hvilket lægger et særligt pres på kommunerne. Hvis ikke regeringen anerkender det i forhandlingerne om kommunernes økonomi, risikerer man, at resultatet bliver dårligere service til borgerne, lyder advarslen fra KL’s formand.

  Læs mere
 • Nyhed

  Anlægsloft bremser kommunal renovering og nybyggeri

  Kommunernes anlægsbehov i 2019 overstiger dette års budget med fire milliarder, men finansministeren vil ikke øge budgettet, og det vil betyde, at renovering og nybyggeri må udskydes til gene for borgerne. KL opfordrer derfor til at forhøje anlægsrammen og tage jordkøb ud af rammen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommuner styrker samarbejde med virksomheder om flygtninge

  Kommunerne oplever, at de fleste virksomheder er blevet mere åbne om virksomhedsrettede tilbud og jobåbninger for flygtninge end for et år siden, og blandt virksomhederne genkender man, at samarbejdet er blevet bedre.

  Læs mere
 • Nyhed

  Mange stofmisbrugere med psykiske problemer er ikke i kontakt med psykiatrien

  56 procent af stofmisbrugerne med en psykisk diagnose var ikke i kontakt med psykiatrien det år, de blev indskrevet til stofmisbrugsbehandling, viser ny Momentum-opgørelse. Når misbrugerne samtidig har brug for en bred vifte af sociale indsatser, undrer det KL-udvalgsformand, at sundhedsministeren vil flytte alle dobbeltdiagnosepatienterne til regionerne. Også rusmiddelforsker er bekymret.

  Læs mere
 • Nyhed

  Leder: Kommunerne skal sikres gode rammer for at udvikle velfærden

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om, hvor vigtigt det er, at kommunernes økonomi følger med den demografiske udvikling.

  Læs mere
 • Nyhed

  Markant flere med psykiske vanskeligheder får hjælp af kommunen

  Flere og flere voksne danskere med psykiske vanskeligheder får hjælp, og det sætter kommunernes økonomi under pres. Hjælpen spænder fra langvarige ophold på botilbud til støtte i eget hjem, og især sidstnævnte har været i voldsom vækst de seneste år. Det er både udtryk for, at flere har brug for hjælp, og for, at der er sket et skifte imod en mere individuel hjælp.

  Læs mere
 • Nyhed

  Klima og terrorsikring presser beredskaber

  Hyppigere og større klimarelaterede hændelser som oversvømmelser, skybrud og storme samt en øget terrortrussel skaber store udfordringer for de kommunale beredskaber, viser ny Momentumrundspørge. Det handler både om økonomi, materiel og uddannelse. KL opfordrer derfor i de forestående økonomiforhandlinger regeringen til at finde flere penge til at kunne klare problemerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

  På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Fra 2010 til 2017 er andelen, der har fået en diagnose inden de fylder 15 år steget fra fire til ni procent. Det stiller store krav til kommunernes tilbud og sætter økonomien under pres. For der skal være ansatte nok, og de skal have flere kompetencer, end det er tilfældet i dag.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommuner knokler for at skaffe faste læger på plejehjem

  Over halvdelen af kommunerne har allerede tilknyttet faste læger på et eller flere plejehjem, og 11 procent er helt i mål. Der er mange fordele ved at have fast tilknyttede læger i forhold til blandt andet faglig sparring, bedre medicinhåndtering og et styrket samarbejde mellem almen praksis og kommunen om borgerne. Men en travl hverdag for lægerne kan gøre det svært for nogle kommuner at sikre aftaler på alle plejecentre.

  Læs mere