Momentum

Arkiv

51-60 af 695 resultater
 • Nyhed

  Hver fjerde ung bliver boende i barndomsbyen

  Lige knap hver fjerde 33-årige dansker er blevet boende i deres opvækstkommune. Det er især i storbykommunerne, at mange bliver hængende, og forklaringen skal findes i gode uddannelsesmuligheder og et alsidigt boligmarked.

  Læs mere
 • Nyhed

  Mange læger glemmer kommunale forebyggelsestilbud

  Mere end hver femte praktiserende læge henviser slet ikke deres patienter med kronisk sygdom til kommunale forebyggelsestilbud, viser ny Momentum-opgørelse. Trods en lille forbedring i forhold til tidligere år undrer det patientforeningen Danske Patienter, at ikke flere bliver henvist. Og det vækker ærgrelse i kommunerne, hvor man har arbejdet hårdt på at skabe gode forebyggelsestilbud.

  Læs mere
 • Nyhed

  Leder: Læger og kommuner skal spille bedre sammen

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om vigtigheden af, at kommuner og læger styrker samarbejdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Pensionister bruger flere penge på ferier

  Pensionister og efterlønnere bruger flere penge på rejser og overnatninger på hoteller og campingpladser. Fra 2006 til 2016 er deres forbrug steget med 34 procent, mens det kun er steget med syv procent for den gennemsnitlige dansker. Større pensioner og nye forventninger til alderdommen er nogle af forklaringerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  De unge bysbørn kan lokkes hjem igen

  Ny Momentum-analyse viser, at 14,3 procent af de fraflyttede unge ender med at vende tilbage til deres hjemkommune, når de er fyldt 33 år. I Tårnby, Hedensted, Dragør og Kerteminde er det mere end hver femte, der vender tilbage.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne vil forlænge IGU og kompenseres for nøglerolle

  Kommunerne har taget integrationsgrunduddannelsen til sig, og ny Momentum-undersøgelse viser, at det primært er kommunerne, der tager initiativ til oprettelse af IGU-forløb, selvom de oprindeligt ikke var tænkt ind som en central aktør i ordningen. KL anbefaler derfor nu, at IGU’en forlænges med mindre justeringer, og at kommunerne kompenseres for det arbejde, de udfører.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nedskæringer i EU's strukturfondsmidler vil gå ud over den lokale udvikling i Danmark

  Kampen om EU-budgettet kan endnu engang betyde nedskæringer i EU’s strukturfondsmidler, og dermed færre penge til projekter der kan styrke den lokale udvikling, vækst og beskæftigelse i Danmark. Hele 80 procent af kommunerne drager ifølge en ny Momentumopgørelse nytte af ordningen, og KL opfordrer derfor regeringen til at kæmpe for, at Danmark bevarer sit beløb.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne knokler for borgernes informationssikkerhed

  Kommunerne har arbejdet hårdt for at blive klar til den nye databeskyttelsesforordning. Det er en stor opgave, men ny opgørelse viser, at det går frem på de fleste områder, men at det er en udfordring at sikre, at alle dele af organisationen og alle medarbejdere forstår, hvordan de skal agere for at minimere risikoen for datalæk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Leder: Vi skal blive endnu bedre til integration

  Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om integration af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked, og opfordrer til, at integrationsgrunduddannelsen (IGU) skal fortsætte og tilmed udvides til en større målgruppe. Samtidig bør kommunerne kompenseres for deres store indsats.

  Læs mere
 • Nyhed

  Færre sygedage giver flere hænder i kommunerne

  Siden 2015 er sygefraværet blandt de kommunale medarbejdere faldet med en halv dag og ligger nu på det laveste niveau i fem år. Faldet ses i 9 ud af de 10 største personalegrupper og tilskrives til dels et større fokus på dialog og konkret opfølgning. På grund af forskellige vilkår i kommunerne vil landsdækkende krav ikke give mening, vurderer forsker.

  Læs mere