Momentum

Arkiv

31-40 af 695 resultater
 • Nyhed

  Psykiatriske patienter er indlagt i færre dage men genindlægges oftere

  Den gennemsnitlige indlæggelsestid for psykiatriske patienter er faldet med over 20 procent på syv år. I samme periode er både antallet og andelen af genindlæggelser steget. I kommunerne oplever man, at der udskrives patienter med mere komplekse problemer. Løsningen ligger i et generet løft af den samlede psykiatri, lyder det fra både regioner og kommuner.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommuner bekæmper udledning af gummi fra kunstgræsbanerne

  Tre ud af fire kommuner har indført tiltag til at begrænse udledningen af gummigranulat fra kommunens kunstgræsbaner, og flere er i gang, viser ny Momentum-rundspørge. Miljøeffekterne af gummigranulatet er stadig usikre, og udledningen næppe så stor som før antaget, ifølge forsker, men det er klogt at mindske mest muligt.

  Læs mere
 • Nyhed

  SOSU-elever falder fra dobbelt så ofte som andre erhvervsskoleelever

  Over 14 procent af eleverne på SOSU-uddannelserne er stoppet efter tre måneder på hovedforløbet. Det er dobbelt så mange som eleverne på de øvrige erhvervsuddannelser. Det store frafald er ekstra ærgerligt på grund af den store rekrutteringsudfordring på området.

  Læs mere
 • Nyhed

  Om 30 år dør halvt så mange 70-74-årige

  Danskerne lever længere og længere, og den største udvikling sker blandt de 70-74-årige, hvor halvt så mange vil dø om blot 30 år sammenlignet med 2018. Det viser en ny Momentum-analyse. Udviklingen skyldes en stigende sundhed i befolkningen, som glæder to borgmestre, der dog også kan se langsigtede konsekvenser veddet stigende antal ældre.

  Læs mere
 • Nyhed

  9 ud af 10 har mange muligheder for fysisk aktivitet i lokalområdet

  En undersøgelse blandt EU’s borgere viser, at Danmark er med helt i toppen, når det handler om at have gode muligheder for at være fysisk aktiv i sit lokalområde. Det skyldes en mangeårig indsats fra både idrætsforeninger og kommuner, og udviklingen fortsætter i takt med, at befolkningens idrætsvaner ændrer sig.

  Læs mere
 • Nyhed

  Turister elsker danske landdistrikter

  Danmark danner sammen med Østrig, Kroatien og Grækenland en eksklusiv klub af lande i EU, hvor over halvdelen af turisterne vælger at overnatte i landdistrikterne. Det er i høj grad sommerhusene ved kysterne, turisterne søger til, vurderer forsker. Hun mener samtidig, der stadig er et uforløst potentiale. Et potentiale som eksempelvis de sydsjællandske kommuner forsøger at indfri.

  Læs mere
 • Nyhed

  Leder: Samfundet skal forholde sig til de markant flere ældre

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe om nødvendigheden af, at vi som samfund forholder os til det markant stigende antal ældre.

  Læs mere
 • Nyhed

  En time mere om ugen vil føles som mere end 1.700 ekstra medarbejdere i ældre- og sundhedssektoren

  Det stærkt stigende antal ældre skaber i disse år rekrutteringsproblemer på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne. Alligevel er langt hovedparten af de ansatte på deltid. Men hvis de arbejdede bare én time mere om ugen, vil det give godt 1.700 ekstra årsværk, viser ny Momentum-analyse. Det vil dog kræve en stor og længerevarende indsats med væsentlige kulturændringer, hvis det skal lykkes. KL opfordrer dog til at gøre forsøget, og mange kommuner er allerede i gang.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommuner er pressede efter otte år med smalhals og voksende servicebehov

  Kommunernes serviceudgifter har de sidste ni år ikke kunne følge med den demografiske udvikling og borgernes forventninger til servicen. De fremtidige markante stigninger i antallet af børn og ældre betyder, at det vil få konsekvenser for hverdagen på plejehjem og i daginstitutioner, hvis ikke der fremover tages højde for det, når råderummet skal fordeles.

  Læs mere
 • Nyhed

  Færre børn bor tæt på deres bedsteforældre

  26 procent af de danske børn bor over 20 kilometer væk fra deres bedsteforældre, og andelen er stigende. Samtidig er det færre, der bor helt tæt på deres bedsteforældre. Afstanden kan give praktiske problemer i hverdagen, men forholdet behøver ikke blive dårligere.

  Læs mere