Momentum

Arkiv

1-10 af 679 resultater
 • Nyhed

  Social mobilitet på uddannelsesområdet går den forkerte vej

  De seneste 20 år er andelen af unge med forældre uden en ungdomsuddannelse, der får en ungdomsuddannelse, faldet. Samtidig er andelen markant lavere end de unge, hvis forældre har en ungdomsuddannelse. Forsker fastslår, at vi trods velfærdsstaten ikke er lykkedes med at bryde den sociale arv. Derfor opfordrer KL til et øget fokus. På Frederiksberg har man sat gang i et mønsterbryderprojekt.

  Læs mere
 • Nyhed

  Leder: Befolkningsudviklingen betyder merudgifter i kommunerne

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør om vigtigheden af, at regeringen og Folketinget prioriterer en grundlæggende diskussion af, hvordan der i fremtiden skal blive råd til den borgernære velfærd.

  Læs mere
 • Nyhed

  Stigende sundhedsudgifter presser den øvrige velfærd

  Sundhedsvæsnets andel af det offentlige forbrug er fra 2000 til 2017 steget, og det presser den øvrige velfærd, som også vil blive presset af det stærkt stigende antal småbørn og ældre. Det bliver nødvendigt for politikerne at foretage prioriteringer, mener økonomiprofessor, mens KL-formand opfordrer landspolitikerne til at finde ud af, hvordan vi løser udfordringen.

  Læs mere
 • Nyhed

  I halvdelen af landet har mere end hver tyvende voksne en psykiatrisk diagnose

  I over halvdelen af landets kommuner har over fem procent af de voksne indbyggere en psykiatrisk diagnose. Især angst, depression og bipolare lidelser fylder, og antallet er på landsplan steget med 22 procent på bare fem år. Det er vigtigt med en diskussion om, de konsekvenser udviklingen har, lyder det fra flere sider.

  Læs mere
 • Nyhed

  Halvdelen af kommunerne besøger borgere via skærmen

  Borgere i hjemmeplejen og socialpsykiatrien får i stigende grad besøg af en ansat på en skærm. Halvdelen af kommunerne bruger teknologien i dag, og endnu flere har planer om at bruge den. Gevinsterne er blandt andet øget fleksibilitet, bedre mulighed for at overholde tider og mere diskretion. Man skal dog huske, at teknologien også har begrænsninger.

  Læs mere
 • Nyhed

  Mere end hver tredje enlige ældre føler sig ensom

  Ny Momentum-analyse viser, at 38 procent af de enlige ældre ofte eller en gang imellem føler sig ensomme. Mange kommuner arbejder allerede med at modvirke ensomheden, men KL vil sætte fokus på, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med civilsamfundet kan blive endnu bedre til det.

  Læs mere
 • Nyhed

  Psykiatriske patienter er indlagt i færre dage men genindlægges oftere

  Den gennemsnitlige indlæggelsestid for psykiatriske patienter er faldet med over 20 procent på syv år. I samme periode er både antallet og andelen af genindlæggelser steget. I kommunerne oplever man, at der udskrives patienter med mere komplekse problemer. Løsningen ligger i et generet løft af den samlede psykiatri, lyder det fra både regioner og kommuner.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommuner bekæmper udledning af gummi fra kunstgræsbanerne

  Tre ud af fire kommuner har indført tiltag til at begrænse udledningen af gummigranulat fra kommunens kunstgræsbaner, og flere er i gang, viser ny Momentum-rundspørge. Miljøeffekterne af gummigranulatet er stadig usikre, og udledningen næppe så stor som før antaget, ifølge forsker, men det er klogt at mindske mest muligt.

  Læs mere
 • Nyhed

  SOSU-elever falder fra dobbelt så ofte som andre erhvervsskoleelever

  Over 14 procent af eleverne på SOSU-uddannelserne er stoppet efter tre måneder på hovedforløbet. Det er dobbelt så mange som eleverne på de øvrige erhvervsuddannelser. Det store frafald er ekstra ærgerligt på grund af den store rekrutteringsudfordring på området.

  Læs mere
 • Nyhed

  Om 30 år dør halvt så mange 70-74-årige

  Danskerne lever længere og længere, og den største udvikling sker blandt de 70-74-årige, hvor halvt så mange vil dø om blot 30 år sammenlignet med 2018. Det viser en ny Momentum-analyse. Udviklingen skyldes en stigende sundhed i befolkningen, som glæder to borgmestre, der dog også kan se langsigtede konsekvenser veddet stigende antal ældre.

  Læs mere