Momentum

Arkiv

1-10 af 686 resultater
 • Nyhed

  Hvert femte barn flytter til fars ellers mors barndomskommune

  Når familier med småbørn slår sig ned, før børnene skal begynde i skole, så ender flere end hvert femte barn med at bo i en kommune, hvor enten deres mor eller far er vokset op. Særligt på Bornholm har mange tilflytterbørn forældre, der selv har haft deres barndom på øen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere og flere kommunalt ansatte nærmer sig pensionsalder

  13 procent af de ansatte i kommunerne er nu over 60 år, og flere end hver fjerde er over 55 år. De næste fem år forventes ca. 45.000 at trække sig tilbage, og det vil presse velfærden i en tid, hvor der i forvejen er rekrutteringsproblemer til især omsorgsfagene. Derfor stiger behovet for, at flere erfarne medarbejdere bliver på posten. Større anerkendelse, omskoling og mere dialog med den enkelte er nogle af nøglerne til at få dem til at blive.

  Læs mere
 • Nyhed

  Skal kursen ændres for velfærdsstatens udvikling?

  Dansk politik har i mange år været underlagt et mål om balance på de offentlige finanser i 2025. Den målsætning betyder, at der ikke er råderum til den stigende velfærdsregning, der følger med markant flere ældre, højere velstand og stigende forventninger fra borgerne. Landspolitikerne har forskellige muligheder for at skabe råderum, men det kræver en grundlæggende diskussion af, hvordan fremtidens velfærdssamfund skal indrettes og finansieres.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunerne vil bygge nyt til stigende antal småbørn

  Kommunerne skal bruge 20,9 milliarder til byggeri og renoveringer til næste år, viser ny rundspørge. Det stigende børnetal betyder, at kommunerne forventer at bruge flere penge på især dagtilbud. Generelt er der behov for, at kommunerne får lov til at bygge for flere milliarder, end regeringen har tilladt de seneste år, lyder det fra flere sider.

  Læs mere
 • Nyhed

  Leder: Kommunerne er godt i gang med erhvervsfremmereformen

  KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver i sin leder om vigtigheden af en god kommunal erhvervsindsats, og at kommunerne og de fælleskommunale erhvervshuse er kommet godt i gang med implementeringen af det nye erhvervsfremmesystem.

  Læs mere
 • Nyhed

  Færre kvindelige akademikere ender barnløse

  Andelen af kvinder med en lang videregående uddannelse, der ikke har fået børn som 50-årig er faldet markant de seneste 20 år. Samtidig er andelen af barnløse blandt de ufaglærte kvinder steget, så det nu er den gruppe, hvor færrest får børn. Blandt mændene ses fortsat, at det i høj grad er de ufaglærte, der ikke får børn.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunale topledere har sat sig i spidsen for at sikre større sikkerhed om borgernes informationer

  De kommunale lederes opmærksomhed på styring af borgernes informationssikkerhed er steget markant de seneste to år, og generelt set har kommunerne forbedret deres indsats på området, viser ny omfattende KL-undersøgelse. Blandt andet er uddannelse og oplysning til medarbejderne også steget markant, men der er fortsat en gruppe kommuner, der bør forbedre deres indsats for god informationssikkerhed.

  Læs mere
 • Nyhed

  Danskerne frygter i stigende grad cyberkriminalitet

  Knap 9 ud af 10 danskere mener, at risikoen for at blive offer for cyberkriminalitet er stigende, og dermed er Danmark et af de lande, hvor frygten er størst. Til gengæld er vi samtidig det land, hvor borgerne føler sig bedst informeret om risikofaktorerne ved cyberkriminalitet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Enker og enkemænd lever i gennemsnit 15 år alene

  Den efterladte i et parforhold bor i gennemsnit 15 år alene, når partneren er død. Særligt kvinderne får mange år alene, viser en ny Momentum-analyse. At blive alene er en af livets store omvæltninger og derfor har kommunerne fokus på, at de berørte borgere ikke ender i ensomhed.

  Læs mere
 • Nyhed

  Trods færre enlige ældre i fremtiden er der fortsat massivt behov for tusindvis af plejeboliger

  Markant flere enlige end samlevende ældre bor i plejeboliger, viser ny Momentum-analyse. Nye fremskrivninger viser, at der bliver færre enlige ældre i fremtiden. Det kunne betyde reduceret behov for plejeboliger. Men da mængden af ældre samlet set er voldsomt stigende, løser det ikke behovet for tusindvis af flere plejeboliger.

  Læs mere