Momentum

Arkiv

1-10 af 668 resultater
 • Nyhed

  Tårnby og Billund har haft den største vækst siden finanskrisen

  Billund og Tårnby Kommune har siden 2008 haft en 12 gange større vækst i BNP end landsgennemsnittet. LEGO og lufthavnene er primus motorer for væksten, som blandt andet giver arbejdspladser og tilflyttere. Kommunerne gør derfor også en stor indsats for at understøtte erhvervslivet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere og flere plejehjemsbeboere har glæde af fast læge

  I langt de fleste kommuner lykkes det at indføre faste læger på plejehjemmene. Det giver bedre behandling til borgerne, fordi flere sygdomme håndteres før de bliver alvorlige og samarbejdet mellem læger og personale bliver langt bedre. Lægemangel og usikkerhed om økonomien gør det dog svært at finde læger til alle landets plejehjem.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse på historisk lavt niveau

  Andelen af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse har ikke været lavere i 16 år. Flere er kommet i arbejde, og det er en rigtig glædelig udvikling, som til dels skyldes vækst i samfundet, men også i høj grad et fornyet og markant fokus på beskæftigelse i kommunernes integrationsindsats, lyder det fra flere sider.

  Læs mere
 • Nyhed

  Lempet budgetlov kan lette den demografiske udfordring uden at sætte økonomien over styr

  Budgetlovens krav om, at det offentlige underskud maksimalt må være en halv procent af BNP er unødvendigt stramt og bør derfor ifølge KL, AE-rådet og CEPOS sættes op til en procent. Der er dog stor uenighed om, hvorvidt de frigjorte midler skal bruges på at sikre velfærden eller skattelettelser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Næsten 6 ud af 10 familier rejser uden for skoleferier

  Ny undersøgelse viser, at 58 procent af forældre til børn i skolealderen har holdt ferie uden for skolernes ferier. For de fleste handler det om muligheden for at spare penge, men man skal tænke sig godt om før man tager sine børn ud af undervisningen, lyder det fra Skolelederforeningen, mens forældreformand maner til besindighed.

  Læs mere
 • Nyhed

  Lungesygdommen KOL rammer geografisk skævt

  Især ældre i Midt- og Vestsjælland, i Nordvestjylland og omegnen af København har KOL, viser ny opgørelse. Sygdommen går hårdt ud over den enkelte, som bliver hyppigere indlagt og kræver øget pleje, jo mere sygdommen udvikler sig. Indførslen af telemedicin viser, at hjælp i nærmiljøet giver borgerne større tryghed og afhjælper nogle af indlæggelserne, men KL-formand efterlyser samtidig en ambitiøs plan for kroniker-området generelt.

  Læs mere
 • Nyhed

  Halvdelen af elever fra specialklasser starter ikke på ungdomsuddannelse

  Over halvdelen af eleverne, der gik i 9. klasse i et specialtilbud i skoleåret 2012/2013, har fire år efter hverken taget eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og kun 20 procent af den gruppe er i job. Med de fremtidsudsigter er det bekymrende, at andelen af elever, der går i specialtilbud, igen er stigende.

  Læs mere
 • Nyhed

  Teknologiske løsninger øger motivationen til at genoptræne

  Flere og flere kommuner bruger teknologiske løsninger i deres genoptræningstilbud, viser ny undersøgelse. Teknologien gør det nemmere for borgerne at træne derhjemme og giver en større fleksibilitet. Samtidig gør teknologien det muligt at lave individuelle løsninger, få feedback på, om øvelserne laves rigtigt, og vise, om der er fremgang, hvilket øger brugernes motivation til træning. Dermed kan teknologien hjælpe med til at mindske problemet med, at folk ikke får trænet nok, vurderer forsker.

  Læs mere
 • Nyhed

  Leder: To vigtige udfordringer

  KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver i sin leder om vigtigheden af, at der bliver taget grundlæggende diskussion af, hvordan vi indretter velfærdssamfundet i fremtiden.

  Læs mere
 • Nyhed

  Det offentlige forbrug halter efter befolkningens forventninger

  Udviklingen i det offentlige forbrug har gennemsnitligt igennem 10’erne ligget langt under udviklingen i det private forbrug og BNP. Udviklingen har skubbet på forskellen mellem befolkningens forventninger og velfærdsstatens mulige serviceniveau, vurderer forsker. En uholdbar udvikling ifølge KL’s formand. Han håber derfor, at regeringens bebudede revision af budgetlovsreglerne kommer til at bløde de rigide regler op, og at vi i stedet kan få en diskussion om, hvor velfærdsstaten skal bevæge sig hen.

  Læs mere