Momentum nr. 5/2021

Hver fjerde flytter i plejebolig uden partneren

Ny Momentum-undersøgelse viser, at 27 procent af indflytterne i en plejebolig har en partner, der ikke flytter med. Det er især presset på grund af sygdomme som demens, der gør det nødvendigt, at den ene flytter i plejebolig, uden den anden følger med. En svær situation for begge, som stiller særlige krav til personalet.

Momentum nr. 5/2021

Flere og flere kommuner arbejder for at nå verdensmålene

I knap 9 ud af 10 kommuner arbejder man nu med FN’s verdensmål. Det er en markant stigning på kun to år. Klima, bæredygtige byer og sundhed prioriteres af flest, og der indgås i vid udstrækning partnerskaber med især virksomheder og civilsamfundet for at opnå konkrete resultater.

Momentum nr. 4/2021

8 ud af 10 kommuner kan ikke overholde stram deadline til ny affaldssortering

Regeringen og et bredt flertal på Christiansborg har vedtaget, at kommunerne skal indsamle 9 affaldsfraktioner allerede til sommer, men i 8 ud af 10 kommuner kan man ikke nå det inden fristen. Det er umuligt at overholde regler om høringer og inddrage borgere, ligesom kommunerne ikke kan skaffe beholdere og skraldebiler i tide. Regeringen bør skubbe fristen, lyder det fra KL, men ordfører vil ikke give nogen løfter.