Momentum nr. 13 2019

Voldsom vækst i efterspørgslen på bostøtte og botilbud

Flere og flere voksne danskere med et handicap eller psykiske vanskeligheder bor i botilbud eller får støtte i eget hjem, hvilket har kraftigt medvirket til, at udgifterne på det specialiserede socialområde er steget med 1,8 milliarder kroner på kun fem år. Alt tyder på, at udviklingen fortsætter, og KL vil derfor have den nye regering til at forholde sig til, hvordan kommunerne overkommer de økonomiske udfordringer på området, uden at det kommer til at gå ud over andre områder.

Momentum nr. 13 2019

Flere og flere kommunalt ansatte nærmer sig pensionsalder

13 procent af de ansatte i kommunerne er nu over 60 år, og flere end hver fjerde er over 55 år. De næste fem år forventes ca. 45.000 at trække sig tilbage, og det vil presse velfærden i en tid, hvor der i forvejen er rekrutteringsproblemer til især omsorgsfagene. Derfor stiger behovet for, at flere erfarne medarbejdere bliver på posten. Større anerkendelse, omskoling og mere dialog med den enkelte er nogle af nøglerne til at få dem til at blive.

Tidligere artikler