Momentum nr. 11/2022

Hvornår må embedsmænd tænke politisk?

Ny undersøgelse viser, at 75 procent af kommunalpolitikerne ikke mener, forvaltningen skal lade sig påvirke af politiske hensyn i deres belysning af sagen, mens 58 procent dog mener, at embedsmænd bør sætte sig ind i den politiske ledelses hensigter, når det gælder fremsættelse af forslag. De forskellige tilgange understreger embedsmændenes dilemma i forhold til den politiske proces. Langt hovedparten af kommunalpolitikerne er dog glade for at samspillet med og hjælpen fra forvaltningen.

Momentum nr. 10/2022

Prisstigninger får kommuner til at udskyde eller droppe nye anlægsprojekter

Halvdelen af landets kommuner har i løbet af det seneste halve år måttet udskyde eller helt undlade at sætte gang i nybyggeri eller renoveringsprojekter, og flere forventer at måtte gøre det, fordi priserne på bygge- og anlægsarbejder er eksploderet. Det viser en ny rundspørge foretaget af Momentum. Hvis anlægsrammen sænkes eller forbliver uændret, vil de stigende priser gøre det svært for kommunerne at løse vigtige velfærdsopgaver, siger KL’s formand.

Momentum nr. 9/2022

Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige

Væksten i kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde har været voldsom de seneste år. Det skyldes især, at stadigt flere borgere bliver ramt af meget komplekse psykiske problemer og fysiske handicap og derfor har brug for omfattende hjælp, viser ny undersøgelse. Udgifterne er de seneste år steget mere, end kommunerne har fået tilført, og hvis ikke de kompenseres i de kommende økonomiforhandlinger, kan det få konsekvenser for den øvrige velfærd, lyder det fra KL’s formand.

Nyheder