Momentum nr. 6 2020

Flere og flere plejehjemsbeboere har glæde af fast læge

I langt de fleste kommuner lykkes det at indføre faste læger på plejehjemmene. Det giver bedre behandling til borgerne, fordi flere sygdomme håndteres før de bliver alvorlige og samarbejdet mellem læger og personale bliver langt bedre. Lægemangel og usikkerhed om økonomien gør det dog svært at finde læger til alle landets plejehjem.

Momentum nr. 6 2020

Tårnby og Billund har haft den største vækst siden finanskrisen

Billund og Tårnby Kommune har siden 2008 haft en 12 gange større vækst i BNP end landsgennemsnittet. LEGO og lufthavnene er primus motorer for væksten, som blandt andet giver arbejdspladser og tilflyttere. Kommunerne gør derfor også en stor indsats for at understøtte erhvervslivet.