Momentum nr. 16/2022

Over halvdelen af danskerne har nu bæredygtighed og klima i tankerne, når de vælger rejse

Bæredygtighed og klima betyder mere og mere for danskerne, når de skal rejse. Det viser en ny undersøgelse for Momentum. Mange kommuner er allerede i gang med at gøre det bæredygtige valg nemmere, men det kalder også på samarbejde mellem kommuner, destinationsselskaber, virksomheder og lokalbefolkninger, påpeger en række aktører. Sammen vil de skabe flere bæredygtige alternativer – og gøre det nemmere for turisterne at finde dem.

Momentum nr. 15/2022

Køn har stadig betydning for unges uddannelsesvalg

For næsten 6 ud af 10 unge mænd spiller det en rolle for deres valg af uddannelse, om uddannelsen har et maskulint eller feminint ry. Det samme gælder for 46 procent af de unge kvinder. Det viser en ny Epinion-undersøgelse om unges uddannelsesvalg, som også viser, at 57 procent af de unge opfatter nogle uddannelser som maskuline eller feminine. Fra både uddannelserne og arbejdsgiverside vil man gerne gøre op med kønsstereotyperne, og her kan rollemodeller spille en stor rolle, mener forsker og praktiker.

Momentum nr. 14/2022

Færre og færre danskere bor i deres barndomskommune

Andelen af 35-årige, der bor i den kommune, de afsluttede grundskolen i, er faldet de seneste mange år. Af 1971-årgangen var det 43,5 procent, men siden da er andelen faldet, så det kun er 38,7 procent af 1987-årgangen. Det viser en ny omfattende Momentum-kortlægning, som peger på, at det største fald sker i Brønderslev Kommune, mens nabokommunen, Aalborg, er bedst til at holde på dens unge borgere.

Nyheder