Momentum nr. 8/2023

Jobcentre hjalp tusindvis af danske virksomheder med rekruttering sidste år

Langt størstedelen af danske virksomheder var glade for jobcentrenes evne og hjælp til at rekruttere medarbejdere sidste år, viser en ny, stor KL-rundspørge. I en tid præget af rekordlav ledighed spillede jobcentrene nemlig en afgørende rolle i at sikre personale, og det roser både virksomhed og økonomiprofessor. Sidstnævnte advarer sammen med KL og DA om, at regeringens bebudede milliardbesparelser og lukning af landets jobcentre kan få uheldige konsekvenser.

Momentum nr. 7/2023

Stigende antal ældre og mangel på plejepersonale kan få drastiske konsekvenser for hjemmehjælpen

Et stigende antal ældre og rekrutteringsproblemer presser hjemmehjælpen og kommer til at kræve hårde prioriteringer. Kommunerne kan i værste fald blive nødt til at skære antallet af hjemmehjælpstimer til de 80+årige med 33 procent eller indskrænke andelen, der kan få hjemmehjælp, fra hver tredje til hver godt hver femte allerede i 2030. Både forsker og flere aktører mener, at regeringen er nødt til at afstemme borgernes forventninger til fremtidens offentlige ældrepleje.

Momentum nr. 6/2023

Voldsom vækst i kronisk syge på hospitalerne - nytænkning nødvendig

98.000 flere borgere med kronisk sygdom var en tur på hospitalet i 2021 sammenlignet med 2005. Det svarer til en stigning på 34 procent. Ikke mindst på muskel-skelet området er der sket en eksplosiv stigning. Udviklingen risikerer ifølge forskere at gå ud over behandlingen og er samtidig dyr for samfundet. Gigtforeningen og KL ønsker derfor forandringer af måden, sundhedsvæsenet går til kronisk sygdom på.