Momentum nr. 1/2022

Kampen om arbejdskraft kan ramme både velfærd og vækst

Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030, hvis den private beskæftigelsesvækst og det offentlige serviceniveau skal opretholdes. Hvis rekrutteringsudfordringerne skal mindskes, skal arbejdsudbuddet og produktiviteten øges, og politikere skal være påpasselige med at indføre lovgivning, der lægger bånd på arbejdskraften.

Momentum nr. 1/2022

Markante forskydninger i væksten på tværs af landet

Siden finanskrisen er en stigende del af Danmarks bruttonationalprodukt blevet skabt i København og dens omegnskommuner, men to tredjedele bliver fortsat skabt uden for hovedstaden. Udviklingen har flere forklaringer, men afspejler blandt andet, at flere aktiviteter generelt samles om større byer, og at arbejdspladserne fortsat forsvinder fra landbrug og industri, som især fylder meget i Vestdanmark. Der er dog masser af lys forude i landområderne, hvis omstillingen går godt.