Momentum 2019

Skal kursen ændres for velfærdsstatens udvikling?

Dansk politik har i mange år været underlagt et mål om balance på de offentlige finanser i 2025. Den målsætning betyder, at der ikke er råderum til den stigende velfærdsregning, der følger med markant flere ældre, højere velstand og stigende forventninger fra borgerne. Landspolitikerne har forskellige muligheder for at skabe råderum, men det kræver en grundlæggende diskussion af, hvordan fremtidens velfærdssamfund skal indrettes og finansieres.

Momentum 2019

Hvordan får vi råd til det stigende antal ældre og kronikere?

Det stigende antal ældre og kronikere fører i de kommende år til markante stigninger i behovet for sundhed og pleje. Hvis man vil have råd til nye behandlinger mv., kræver det, at man for eksempel lader udgifterne stige i takt med velstandsudviklingen, men så er der ingen penge til andre velfærdsopgaver. Samtidig risikerer vi, at sundhedsvæsenet bliver overbebyrdet. Derfor skal politikerne hurtigt i gang med at styrke det nære og udforme fremtidens sundhedsvæsen, mener forsker.