Momentum nr. 13/2021

Markant flere vælgere lader klima og miljø afgøre stemme til kommunalvalg

Hver tredje dansker peger på klima og miljø, som et af de tre emner, der bliver afgørende for, hvor de sætter deres kryds til kommunalvalget. Det er en markant stigning sammenlignet med de seneste to kommunalvalg, og klima og miljø nærmer sig de gamle topscorere ældrepleje og sundhed i vigtighed. For de yngste vælgere er klima det allervigtigste emne.

Momentum nr. 13/2021

De ældste lægger meget mere vægt på kommunalvalg end de unge

Et stort flertal af danskerne er helt sikre på at stemme til kommunalvalget, men der er stor forskel på aldersgrupperne, og mens mange unge er tvivl om, de får stemt, føler de 65+ årige en stor forpligtelse til at gå i stemmeboksen. Det skyldes blandt andet, at de ældste også i langt højere grad, at kommunalbestyrelsens arbejde har indflydelse på deres hverdag.