Momentum nr. 10/2021

Demografi og efterslæb giver kommuner historisk stort bygge- og renoveringsbehov

Behovet for nybyggerier til det stigende antal børn og ældre samt store efterslæb på renoveringer af både bygninger, veje, broer og havne sætter kommunerne under pres. En ny rundspørge blandt kommunerne viser et historisk stort behov på knap 25 milliarder i 2022, hvilket er mere end tre milliarder højere end dette års anlægsloft. Finansministeren går modsat ind i økonomiforhandlingerne med budskabet om, at anlægsloftet skal sænkes.

Momentum nr. 9/2021

Kun 4 ud af 10 elever med en psykiatrisk diagnose gennemfører en ungdomsuddannelse

Det er kun 40 procent af 9. klasseeleverne med psykiatriske diagnoser, der har afsluttet en ungdomsuddannelse seks år efter, de har forladt grundskolen, mens andelen blandt elever uden en diagnose er næsten dobbelt så stor. Både kommuner, børne- og ungepsykiatere og ADHD-foreningen fastslår, at der skal sættes tidligere ind, og at det faglige samarbejde på tværs skal styrkes. Men økonomien står i vejen for at kunne hjælpe den stigende andel, der har brug for hjælp.