Blanketter KL's Blanketsamling

Udgåede blanketter: Syge- og Barselsdagpenge

Nedenstående blanketter er udgået i oktober 2012

KLE 32.30

Sygdom

 • DP 200A - Anmodning om sygedagpenge - lønmodtager (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 200B - Anmodning om sygedagpenge - forsikret ledig (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 200C - Anmodning om sygedagpenge - selvstændig (07/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 201 - Anmodning om sygedagpenge samt anmeldelse af sygefravær og evt. anmodning om sygedagpengerefusion (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 202 - Anmodning om dagpengerefusion ved sygdom (tidligere anmeldt sygdom) (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 221 - Anmodningsfrister ved lønrefusion ved sygdom (06/2008) (udgået 09/2011)
 • DP 223A - For sen anmodning om sygedagpenge (efter 21 kalenderdage) (09/2011) Udgået 4. april 2012
 • DP 223B - For sen anmodning om sygedagpenge (ingen arbejdsgiverperiode) (09/2011) Udgået 4. april 2012
 • DP 223D - For sen anmodning om sygedagpenge (selvstændige erhvervsdrivende uden sygedagpengeforsikring) (09/2011) Udgået 4. april 2012
 • DP 223E - For sen anmodning om sygedagpenge (frivilligt sikret fra 1. sygefraværsdag) (09/2011) Udgået 4. april 2012
 • DP 223F - For sen anmodning om sygedagpenge (frivilligt sikret fra 3. sygefraværsdag) (09/2011) Udgået 4. april 2012
 • DP 223G - For sen anmodning om sygedagpenge (fleksjob) (09/2011) Udgået 4. april 2012
 • DP 225 - Orientering om varighedsbegrænsning (10/2012) Udgået 31. juli 2014
 • DP 300D - Oplysningsskema - Fravær under sygeligt forløbende graviditet (10/2011) Udgået
 • DP 301D - Orientering ved fravær under graviditet (10/2011)  Udgået
 • DP 302B - Partshøring efter forvaltningslovens § 19 (arbejdsledig) (03/2013)  Udgået. Dækkes af DP 302A
 • DP 302C - Partshøring efter forvaltningslovens § 19 (sygemeldt selvstændig) (03/2013) Udgået. Dækkes af DP 302A
 • DP 333 - Sygefraværssamtale mellem arbejdsgiver og lønmodtager (01/2010) Udgået

Graviditet, barsel, adoption og syge børn (barsel overgået til Udbetaling Danmark)

 • DP 400A - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption - lønmodtagere uden løn ved fravær (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 400B - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption - forsikrede ledige (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 400C - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og evt. anmodning om refusion - selvstændige (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 401 - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og evt. anmodning om refusion - lønmodtagere (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 402 - Anmodning om dagpengerefusion ved graviditet, barsel og adoption - lønmodtagere (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 405 - Anmodning om ferieydelse (01/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • DP 421 - Frister for anmodning om lønrefusion ved graviditet, barsel og adoption (03/2011) (udgået 09/2011)
 • DP 424 - Meddelelse om ophør af dagpengeudbetaling ved barsel eller adoption (03/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • DP 422 - Frister for anmodning om lønrefusion ved sygeligt forløbende graviditet (03/2011) (09/2011)
 • DP 444A - Orientering til lønmodtagere om ret til dagpenge efter fødslen (07/2010) Udgået 1. oktober 2012
 • DP 444B - Orientering til selvstændige erhvervsdrivende om ret til dagpenge efter fødslen (07/2010) Udgået 1. oktober 2012
 • DP 444C - Orientering til lønmodtagere om ret til dagpenge ved adoption (07/2010) Udgået 1. oktober 2012
 • DP 444D - Orientering til selvstændige erhvervsdrivende om ret til dagpenge ved adoption (07/2010) Udgået 1. oktober 2012
 • DP 480 -  Anmodning om dagpenge/dagpengerefusion ved pasning af alvorligt syge børn - lønmodtagere (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 481 - Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn - forsikrede ledige (06/2011) Udgået 1. september 2011
 • DP 482 - Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn - selvstændige (06/2011) Udgået 1. september 2011

NemRefusion

 • NR 108C - Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption - Selvstændige uden CVR Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 112C - Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn - Selvstændige uden CVR Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 400A - Orientering om afgivelse af oplysninger til brug for en barselsdagpengesag (til arbejdsgiver) (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 400B -  Orientering om afgivelse af oplysninger til brug for en barselsdagpengesag (til a-kasse) (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 400C - Afslag på udbetaling af barselsdagpenge på grund af forkert anmeldelse (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 401 - Afslag på anmeldelse af barsel og evt. udbetaling af barselsdagpengerefusion på grund af forkert anmeldelse (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 402 - Afslag på anmodning om barselsdagpengerefusion på grund af forkert anmeldelse (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 480 -  Afslag på udbetaling af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 480A - Orientering om afgivelse af oplysninger til brug for en dagpengesag ved pasning af alvorligt syge børn (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 481 - Orientering om afgivelse af oplysninger til brug for en dagpengesag vedr. alvorligt syge børn(08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 482 - Afslag på udbetaling af dagpenge på grund af forkert anmeldelse (08/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark

Særlige undtagelser

 • NR 008 – Anmodning om barselsdagpenge (09/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark
 • NR 012 – Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn (09/2011) Udgået 30 november 2012. Overgået til Udbetaling Danmark

Se de aktive Sygedagpengeblanketter her

×

Log ind