KL's Blanketsamling

Udgåede blanketter: Sociale pensioner

Blanketterne er udgået den 1. marts 2013 i forbindelse med, at opgaverne folkepension, beregning og udbetaling af førtidspension og varmetillæg overgik til Udbetaling Danmark.

Folkepension

 • SP 080 - Diagram supplerende ArbejdsmarkedsPension (12/02)
 • SP 081 - Tilmelding til den Supplerende Arbejdsmarkedspension (02/04)
 • SP 085 - Meddelelse om tilmelding til den Supplerende Arbejdsmarkedspension (10/2010)
 • SP 105 - Orientering om folkepension og boligydelse (11/2012)
 • SP 106 - Orientering om overgang fra førtidspension til folkepension (tilkendt efter 1/1-2003) (11/2012)
 • SP 107 Oplysnings-/meddelelsespligt ved udlandsophold (04/2012)
 • SP 111 - Ansøgning om folkepension (05/2012)
 • SP 121 - Supplerende oplysninger til ansøgning om folkepension (statsborgerskab i andet land og/eller Bopæl og arbejde i udlandet) (10/2010)
 • SP 122 - Supplerende oplysninger til ansøgning om folkepension (bortgivet formue) (09/02) - Blanket udgået tidligere.
 • SP 201 - Erklæring om samlivsforhold (11/2009)
 • SP 211 - Ændret indkomstgrundlag (12/2010)
 • SP 231 - Flyttemeddelelse (12/2009)
 • SP 271 - Forklaring til pensionsmeddelelsen 2013 (01/2013)
 • SP 420 - Meddelelse om Deres fremtidige pension (10/2010)

Opsat pension

 • SP 600 - Diagram: Opsat folkepension (06/04) - Blanket udgået tidligere
 • SP 605 - Orientering om opsat folkepension 2013 (11/2012)
 • SP 610 - Afgørelse om opsat folkepension (11/2012)
 • SP 620 - Dokumentation for beskæftigelseskravet ved opsat folkepension (11/2012)
 • SP 630 - Arbejdsgivererklæring • opsat folkepension (12/2010)
 • SP 635 - Egenerklæring • opsat folkepension (12/2010)
 • SP 671 - Afgørelse om beskæftigelseskrav ved opsat folkepension • Godkendt venteprocent (12/2012)
 • SP 675 - Afgørelse om beskæftigelseskrav ved opsat folkepension • Beregning af engangsbeløb (12/2010)
 • SP 676 - Oplysning om indkomstforhold mv. • opsat folkepension (12/2010)
 • SP 680 - Ophør med opsat folkepension (12/2010)
 • SP 690 - Afgørelse om optjent venteprocent ved opsat folkepension (12/2010)

Førtidspension

 • SP 071 - Forklaring til pensionsmeddelelsen om førtidspension 2013 (01/2013)
 • SP 080 - Diagram supplerende ArbejdsmarkedsPension (12/02)
 • SP 081 - Tilmelding til den Supplerende Arbejdsmarkedspension (02/04)
 • SP 082 - Vejledning: Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (01/2013)
 • SP 085 - Meddelelse om tilmelding til den Supplerende Arbejdsmarkedspension (10/2010)
 • SP 106 - Orientering om overgang fra førtidspension til folkepension (tilkendt efter 1/1-2003) (11/2012)
 • SP 107 Oplysnings-/meddelelsespligt ved udlandsophold (07/2010)
 • SP 201 - Erklæring om samlivsforhold (01/2010)
 • SP 216 - Oplysninger til brug for opstart af førtidspension (01/2013)
 • SP 231 - Flyttemeddelelse (12/2009) Udgået 7 marts 2013
 • SP 420 - Meddelelse om Deres fremtidige pension (10/2010)
 • FT 091 - Til- og framelding til frivillig indbetaling af ATP-bidrag (10/2010)

Helbredstillæg, personligt tillæg mv.

 • SP 251 - Ansøgning om varmetillæg (12/2010)

Delpension

 • DE 010 - Ansøgning om delpension til lønmodtagere (02/2011) - Udgået 01.05.2015
 • DE 011 - Erklæring om pensionsforhold m.v. (07/03) - Udgået uge 51/2010
 • DE 015 - Ansøgning om delpension til selvstændige erhvervsdrivende (11/05) - Udgået 01.05.2015
 • DE 020 - Arbejdsgivererklæring til ansøgning om delpension (04/03) - Udgået 01.05.2015
 • DE 021 - Arbejdsgivererklæring til årlig fastsættelse af delpension for lønmodtagere (03/06) - Udgået 01.05.2015 
 • DE 022 - Erklæring om arbejdstid til brug for udbetaling af delpension til selvstændige (03/06) - Udgået 01.05.2015
 • DE 025 - Forespørgsel om ATP-bidrag (04/95) - Udgået 01.05.2015

Se aktive blanketter til sociale pensioner her