KL's Blanketsamling

Udgåede blanketter: Boligstøtte

Blanketterne er udgået den 1. marts 2013 i forbindelse med, at opgaverne boligsikring og boligydelse overgik til Udbetaling Danmark.

Ansøgninger mm.

 • BS 340 - Ansøgning om boligstøtte (boligsikring/boligydelse) efter lov om individuel boligstøtte (02/2013)
 • BS 341 Skema til oplysning om ændring af indkomstforhold (boligstøtte) (02/2013).
 • BS 342_2013 - Boligstøtte - Oplysninger om formue - 2013 (11/2012).
 • BS 347 - Bilag til ansøgning om boligstøtte (02/2008).
 • BS 348 - Ansøgning om boligstøtte (i forbindelse med offentlig byfornyelse) (02/2013).
 • BS 349 - Ansøgning om boligstøtte til kollektivt bofællesskab (02/2013).
 • BS 358 - Bilag til ansøgning om særlig boligstøtte (02/2008)

Boligydelses-/Boligsikringslån

 • BS 361 - Godkendelse af boligydelses-/boligsikringslån (12/2010).
 • BS 362 - Gældserklæring Boligydelses-/Boliugsikringslån (Ejerbolig/andelsbolig) (02/2008).
 • BS 365 - Fremsendelse af skadesløsbrev/ejerpantebrev vedrørende boligydelses-/boligsikringslån (02/2008) - Blanketten udgået tidligere.
 • BS 374 - Anmeldelse af krav vedrørende boligydelses-/boligsikringslån i forbindelse med dødsfald (02/2008).
 • BS 375 - Anmeldelse af krav vedrørende boligydelses-/boligsikringslån i forbindelse med salg/flytning (09/2007).
 • BS 380 - Gældsovertagelseserklæring (Boligydelses-/boligsikringslån - ejerbolig) (02/2012).
 • BS 385 - Gældsovertagelseserklæring (Boligydelses-/boligsikringslån - andelsbolig) (02/2012).

Se de aktive beboerindskudsblanketter her