Blanketter KL's Blanketsamling

Sygedagpenge*

Senest opdateret: 23.02.23

KLE 15.17 og 32.30

Blanketter, der nu opfylder kravene til tilgængelighed gældende fra juni 2021, er markeret med [Opfylder tilgængelighedskrav 2021]

Refusion under jobafklaringsforløb

[Hele området opfylder tilgængelighedskrav 2021]

Sygedagpenge

"Mulighedserklæring" kan findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside. 

Se liste over udgåede blanketter her

NemRefusion

[Hele området opfylder tilgængelighedskrav 2021]

Se liste over udgåede blanketter her

Efter 2011 er papirblanketter ikke længere at betragte som en lovmedholdelig indberetningsmåde. KL har derfor udarbejdet breve hhv. afslagsbreve til brug for kommunerne, skulle disse modtage anmeldelser eller anmodninger via papirblanketter.

Brevene er navngivet NR i stedet for DP og nummereret svarende til de gamle papirblanketter. Således skal NR 201 og NR 401 anvendes, hvis der modtages papirblanketter DP 201 og DP 401.

Særlige undtagelser

I enkelte tilfælde er det ikke muligt at benytte NemRefusion til indberetning. Det gælder fx konkursramte virksomheder eller nyuddannede uden arbejdsgiver. Til brug i disse særlige situationer har KL udarbejdet en blanket, som kommunen skal udlevere til de relevante målgrupper. For at undgå utilsigtet brug er blanketten ikke tilgængelig her, men er tilsendt kommunerne per mail  første gang med tilhørende vejledning d. 7. september 2011 og senest med BlanketNyt fra uge 19 i 2014.

  • NR 004 – Anmodning om sygedagpenge (05/2014)

Se liste over udgåede blanketter her

×

Log ind