KL's Blanketsamling

Kontanthjælp*

Senest opdateret: 29.11.19

KLE 32.24

Hele området opfylder tilgængelighedskrav 2021

Der pågår på nuværende tidspunkt et større arbejde i KL med revision og opdatering af alle blanketter på arbejdsmarkedsområdet. De blanketter, der på nuværende tidspunkt er under revision, vedrører områderne aktiv beskæftigelsesindsats, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, løntilskud samt tilbud, opkvalificering og virksomhedspraktik. Opdateringen af blanketterne sker som led i udmøntningen og ikrafttrædelsen af den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som træder i kraft 1. januar 2020. Revisionen og opdateringen af de nye blanketter sker hurtigst muligt, når de endelige vejledninger og bekendtgørelser udmøntes af STAR/BM. KL sigter mod at have alle blanketter tilrettet til lovens ikrafttrædelsestidspunkt.