KL's Blanketsamling

Kørekort

Senest opdateret: 17.01.19

KLE 23.09

Samling af blanketter på kørekortområdet

Færdselsstyrelsen har i samarbejde med KL udarbejdet nye blanketter på kørekortområdet. Blanketterne findes fremover på KL’s hjemmeside og på Færdselssty-relsens hjemmeside. Med publiceringen på KL’s hjemmeside og på Færdselsstyrelsens hjemmeside er alle blanketter til ansøgningen og administration af kørekortområdet for første gang samlet.Blanketterne er i den forbindelse tegnet om og lagt ind i KL’s designlin-je. Der er derudover kun foretaget mindre ændringer af det faglige indhold.Det er vigtigt, at blanketterne kan printes i en version, der er helt identisk med forlæggene fra KL/Færdselsstyrelsen. Det skyldes, at administrationen af kørekortsager medfører, at blanketterne følger kørekortsagen fysisk og i visse tilfælde udfyldes af forskellige perso-ner i processen, og at de visuelt skal kunne genkende dem, uanset hvilken blanketsystemleverandør, der eventuelt har udarbejdet den anvendte variant.