KL's Blanketsamling

Folkeskolen

Senest opdateret: 25.05.18

KLE 17.00

Diverse

Plastlommer, indlægsmapper, faneblade m.v. Findes kun i fysisk/papirform.

Elevadministration

Karakter og standpunkt

Standpunktsprotokol, standpunktsbøger, karakterbøger o.l. Findes kun i papirudgave.

Personaleadministration

Personalemappe, vikartimer/dagskema. Findes kun i papirudgave

Prøveafvikling

Afgangsbeviser og -omslag, prøveark m.v. Findes kun i papirudgave.

De af KL udarbejdede og af Skolestyrelsen godkendte blanketter findes kun i trykt form. Alle KL's trykte blanketter distribueres gennem http://www.kommuneforlaget.dk/.