Blanketter KL's Blanketsamling

Aktiv beskæftigelsesindsats*

Senest opdateret: 27.04.23

KLE 15.20

Blanketter, der nu opfylder kravene til tilgængelighed gældende fra juni 2021, er markeret med [Opfylder tilgængelighedskrav 2021]

Tilbud, opkvalificering, virksomhedspraktik og revalidering

Løntilskud

Fleksjob

  • Når den fleksjobvisiterede skal i et konkret fleksjob, så skal kommunen ikke lave en bevilling men en vurdering af arbejdsevnen. Til dette er der udarbejdet en KL-blanket AB 325 Vurdering af arbejdsevnen i fleksjob.
  • Når ansættelsesaftalen er modtaget i jobcenteret, og den opfylder betingelserne, så skal det konkrete fleksløntilskud beregnes og udbetales, og KL vurderer, at dette følger af bevillingen af fleksjobvisiteringen, og at derfor blot skal laves en udbetalingsmeddelelse. KL anser det ikke for muligt at lave en standardblanket til bevilling af fleksjobvisiteringen.

Andre indsatsområder

Aktivering af ledige

Specialfunktion Job & Handicap under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet blanketterne vedr. personlig assistance til handicappede i erhverv på deres hjemmeside: www.bmhandicap.dk. Det drejer sig om blanketterne: Ansøgning om personlig assistance, Ansøgning om forsat bevilling af personlig assistance, Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance og Dialogskemaet (arbejdsredskab til bevillingsprocessen).

Ansættelsesbreve og fleksjobbevis

Fleksjobbevis er udarbejdet af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Da det er op til den enkelte kommune, om de vil tilbyde flyttehjælp, kan blanketten til ansøgning om flyttehjælp kun anvendes i kommuner, der yder denne hjælp.

Fra 1. juni 2011 findes blanketterne til forsikrede ledige på A-kassernes hjemmesider. Liste over A-kasser i Danmark.

Der findes også blanketter på området, som bliver vedligeholdt af Arbejdsmarkedsstyrelsen som fx Blanket til selvvalgt uddannelse og Mulighedserklæring.

×

Log ind