Blanketter FAQ om blanketter

Hvornår er der behov for KL blanketstandarder?

Blanketstandarderne er kommunens garanti for, at meget af det daglige arbejde med borgerne understøtter visionerne om et digitalt Danmark, er baseret på korrekt og fyldestgørende information og overholder gældende lovgivning.

Standardisering af blanketter

KL laver blanketstandarder, som kommunens blanketsystemleverandør baserer deres blanketter på. Dette betyder, at kommunens leverandør ikke selv skal stå garant for, at blanketten overholder alle regler og retningslinjer samt tjener sit formål.

KL laver blanketstandarder når;

 • Der er en politisk betinget dagsorden om at påvirke administrationen i en bestemt retning
 • Der er høj kompleksitet med risiko for mange fejl
 • Der er en kommunaløkonomisk gevinst ved fælleskommunale blanketforlæg
 • Der i lovgivningen er bestemt at samme blanket skal anvendes
 • Der er behov for samarbejde mellem forskellige systemer på baggrund af de samme data. Blanketforlægget sikrer, at informationerne kan genanvendes vha. OIOXML-opmærkning

KL arbejder løbende med forbedringer

Der er mange aspekter, der skal tages i betragtning, når der udarbejdes blanketter og inden blanketterne anvendes. Derfor arbejder KL løbende med at opdatere, forbedre og videreudvikle blanketterne. I øjeblikket foregår der et stort harmoniseringsarbejde, der skal understøtte digitaliseringen af det offentlige Danmark.

KL ønsker at udvikle blanketter, der:

 • Har fælles begreber
 • Kan anvendes af alle kommuner
 • Sikrer korrekt dataindhentning
 • Gør sagsbehandlingen nemmere, ikke mere omstændig - fx ved ikke at spørge om noget, der vides i kommunen i forvejen eller spørge om noget, der egentlig kræver en afgørelse eller sikre korrekt oplysningsniveau ved afgørelser
 • Har en ensartet, brugervenlig opbygning
 • Kan bruges som skabelon for kommunens egne blanketter og breve

Samarbejde med kommunerne om blanketudvikling

Kommunerne er dem, der bruger blanketterne dagligt, og kommunens medarbejdere har derfor stor indsigt, der kan hjælpe KL i arbejdet med at forbedre blanketforlæggene. Hvis du har forslag eller spørgsmål til en blanket, er du meget velkommen til at kontakte BlanketRedaktionen via LetSupport.

Mange kommuner arbejder selvstændigt med at gøre kommunikationen med borgerne – herunder blanketterne – mere nærværende og tilgængelig for alle. Det er en ambition, KL og kommunerne deler, og KL er derfor også interesseret i at indgå i samarbejder med kommunerne om denne slags projekter.

×

Log ind