Blanketter FAQ om blanketter

Har du berettiget adgang til KL's Blanketter?

Blanketsamlingen må kun anvendes af kommuner, der har tegnet blanketlicens hos KL eller af andre aktører, der agerer på vegne af kommuner, der har licens.

Alle landets kommuner har licens for nuværende. Alle kommuner har dermed berettiget adgang til brugen.

Er du IT-leverandør eller anden aktør, og ønsker du at bruge KL's blanketter i kommerciel sammenhæng, kræver det at du sikrer dig, at din kunde-kommune har licens med KL om anvendelsen af blanketter.  

For at finde en blanket, kan du gå til KL's blanketsamling. Herefter fremkommer en oversigt over alle de områder, som KL på nuværende har blanketter indenfor. Når du klikker dig ind på det relevant område, kan du klikke på blankettens titel, og så får du selve blanketten frem. Blanketterne er i pdf-format og kræver en Adobe Acrobat Reader installeret. Readeren er et gratis program, og du kan hente det her via Adobes hjemmeside.

Spørgsmål

Hvis du, som kommune, anden aktør eller kommunens it-leverandør, har spørgsmål eller ændringsforslag til blanketterne kan du bruge LetSupport (kræver at du er oprettet som bruger). Hvis du ikke er bruger af LetSupport endnu, kan du oprette dig her.

Andre virksomheder og privatpersoner med spørgsmål til brugen af blanketterne, skal henvende sig til egen kommune.

×

Log ind