Blanketter FAQ om blanketter

Betaler kommunerne dobbelt for blanketter?

KL modtager med jævne mellemrum henvendelser fra kommuner omkring KL’s licensordning for blanketter. Det kan være svært at gennemskue, hvorfor kommunen skal betale til både KL og en blanketleverandør for, hvad der føles som det samme produkt.

Svaret på overskriftens spørgsmål er nej, betalingerne til henholdsvis KL og kommunens blanketsystemleverandør dækker to forskellige ydelser: Betaling til KL og betaling til blanketsystemleverandør

Betaling til KL

Licensen til KL betales for at KL vedligeholde blanketterne som en standard for hvilke data, der skal indhentes/afgives i forbindelse med en specifik forvaltningshandling;

  • Hvilke data der indsamles, for at en sagsbehandling kan siges at foregå på oplyst grundlag
  • Hvordan data indsamles, dvs. med hensyn til det faglige grundlag samt persondatalov, lov om offentlighed i forvaltningen, partshøring, klagevejledninger mv.

Når kommunen har betalt licens kan blanketten anvendes i ethvert it-system, som kommunen anvender. Der bliver fra KL’s side lagt et stort fagredaktionelt arbejde, der sikrer, at kommunens blanketsystemleverandør har en ordentlig skabelon at gå ud fra. Arbejdet omfatter bl.a. at overvåge ændringer i lovgrundlaget for samtlige blanketområder og rette de tilhørende blanketter til.

Ligeledes står KL for versionsstyring af blanketterne, så det gør det nemmere for kommuner, at kontrollere, at der bruges nyeste version og at udveksling af data sker efter samme standard. På den måde undgås efterfølgende tidskrævende uoverensstemmelser i datagrundlaget såvel internt i kommunen som eksternt med andre kommuner, med regioner og med staten.

Betaling til blanketsystemleverandør

Betalingen til kommunens blanketsystemleverandør dækker leverandørens tilføjelse af funktionalitet som fx  automatisk udfyldelse fra P-data/CPR, fra BBR og fra CVR, beregninger, guidede udfyldningsforløb og integration til kommunens øvrige it-landskab. Brugeroplevelsen og funktionalitet er de enkelte leverandørers konkurrenceparameter og kan derfor variere fra leverandør til leverandør.

Spørgsmål vedrørende blanketter kan altid rettes til BlanketRedaktionen via LetSupport.

×

Log ind