08. august 2022

Regulering af lønninger pr. 1. Oktober 2022

Regulering af lønninger pr. 1. Oktober 2022

  1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet.

I henhold Forliget med Forhandlingsfællesskabet af 15. februar 2021 skal der ske en regulering af lønningerne pr. 1. oktober 2022.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2022 består af:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 1,90 pct., jf. Forligets pkt. 1.1
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (reguleringsordningen), jf. Forligets pkt. 1.2

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2022 i alt forhøjes fra 45,6933 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 49,4018 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Inden for Sundhedskartellet forhøjes reguleringsprocenten fra 27,7855 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 31,0382 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

  1. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2022.

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2022 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

  1. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge.

Reguleringsprocenten af

–    efterindtægt af løn,

–    rådighedsløn og

–    ventepenge

Skal med virkning fra 1. oktober 2022 forhøjes til 49,4018 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

  1. Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under Arbejdsgiver.

 

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent Søren Johannessen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3698, eller pr. e-mail SJOH@kl.dk.

 

 

×

Log ind