08. februar 2023

Regulering af lønninger pr. 1. April 2023

Regulering af lønninger pr. 1. april 2023

1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet.

I henhold til Forliget med Forhandlingsfællesskabet af 15. februar 2021 skal der ske en regulering af lønningerne pr. 1. april 2023.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. april 2023 består af:

–    en aftalemæssig forhøjelse på 0,3 pct., jf. Forligets pkt. 1.1

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. April 2023 i alt forhøjes fra 49,4018 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 49,8304 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Inden for Sundhedskartellet forhøjes reguleringsprocenten fra 31,0382 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 31,4141 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

2. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1.april 2023.

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. april 2023 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

3. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge.

Reguleringsprocenten af

–    efterindtægt af løn,

–    rådighedsløn og

–    ventepenge

Skal med virkning fra 1. april 2023 forhøjes til 49,8304 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under Arbejdsgiver.

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent Søren Johannessen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3698, eller pr. e-mail SJOH@kl.dk.

×

Log ind