04. maj 2021

Indbetaling til AKUT mv. samt UHT pr. 1. juli 2021

Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden.

Indbetaling til AKUT mv. samt UHT pr. 1. juli 2021

Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden. Satserne udmeldt i maj 2021 for Kompetencefonden var ikke korrekte. Derfor nærværende korrektion.

Denne Administrative information gælder ikke for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, idet der sendes særskilt brev til Københavns og Frederiksberg kommuner vedrørende de tilsvarende ordninger i disse kommuner.

Resumé 

Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden.

KL skal derfor informere om, at der pr. 1. juli 2021 skal indbetales følgende ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021, jf. pkt. 1:

Til AKUT mv.: 91,5 øre

Satser vedrørende indbetalingerne for OK21-perioden fremgår af nedenstående tabel.

For visse typer af ansatte indbetales yderligere 11 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime til UHT-fonden jf. pkt. 2.

1. AKUT-bidrag

AKUT-bidrag mv. indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

 

Indbetaling pr. 01.07.21

(beregnings-

grundlag

01.01.2021 til 30.06.2021)

Indbetaling pr. 01.01.22

(beregnings-

grundlag

01.07.2021 til 31.12.2021)

Indbetaling pr. 01.07.22

(beregnings-

grundlag

01.01.2022 til 30.06.2022)

AKUT

41,3

41,3

42,5

Kompetencefond

30,3

35,3

-

Tryghedspulje

-

3,8

-

Arbejdsmiljø/SPARK

1,0

1,0

1,0

Uddannelsesløft

4,2

5,6

-

AUA

14,7

-

14,7

Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt

 91,5

87,0

58,2

 

 

Indbetaling pr. 01.01.23

(beregnings-

grundlag

01.07.2022 til 31.12.2022)

Indbetaling pr. 01.07.23

(beregnings-

grundlag

01.01.2023 til 30.06.2023)

Indbetaling pr. 01.01.24

(beregnings-

grundlag

01.07.2023 til 31.12.2023)

AKUT

42,5

43,0

43,0

Kompetencefond

44,7

-

-

Tryghedspulje

-

-

-

Arbejdsmiljø/SPARK

1,0

1,0

1,4

Uddannelsesløft

7,0

-

-

AUA

-

14,7

-

Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt

 

95,2

 

58,7

 

44,4

Indbetalingerne foretages til:

AKUT,
c/o KL,
Weidekampsgade 10,
2300 København S.

Reg.: 8072
Konto: 0001015891

CVR-nummer: 62547413 og P-nummer: 1021446048.

Afsættelse af midler til lokal AKUT-ordning

Det er mellem parterne aftalt, at der i hvert af årene 2021, 2022 og 2023 afsættes et beløb på 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime til lokale formål. Disse midler forbliver i kommunen i en lokal pulje.

Kommunen skal således pr. 1. april 2021 afsætte 1,15 øre, pr. 1. april 2022 afsætte 1,15 øre og pr. 1. april 2023 afsætte 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i de pågældende kalenderår.

Optællingsperioden er 1. januar til 30. juni i det pågældende år. De optalte ATP-pligtige timer ganges derefter med to, således at der afsættes midler for hele året, selvom optællingsperioden kun udgøres af årets første seks måneder.

Omkostningerne ved beregning af puljen samt oprettelsen og drift af puljen afholdes af den enkelte kommune.

Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste MED-/SU-organ.

De lokale parter i hver kommune skal ved udgangen af overenskomstperioden over for overenskomstparterne redegøre for, hvorvidt de afsatte midler er brugt og evt. uforbrugte midler skal indbetales til AKUT-fonden.

2. UHT-bidrag

UHT-bidrag indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

Sekretariatet for UHT-fonden skal anmode om, at der i henhold til overenskomsterne for håndværkere (bilag E) og assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B) indbetales 11,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige ansatte i perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021.

Indbetalingerne foretages til:

UHT-fonden
c/o KL,
Weidekampsgade 10,
2300 København S.

SYDBANK – reg.nr. 8072 kt. 0001027698 – SE NR. 14654577

Hvis du vil vide mere

Aftalen vedr. AKUT fremgår af forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 15. februar 2021 pkt. 11. Aftalen vedr. UHT fremgår af overenskomsten for håndværkere (bilag E) og overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B).  

Kontaktperson i KL

Giver denne administrative information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til

Vedr. AKUT: Chefkonsulent Søren Johannessen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3698 eller pr. e-mail SJOH@kl.dk

Vedr. UHT: Chefkonsulent Jakob Reinholt, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3468 eller pr. e-mail JAR@kl.dk

 

×

Log ind