13. juni 2022

Indbetaling til AKUT mv. samt UHT pr. 1. januar 2023

Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden.

Indbetaling til AKUT mv. samt UHT pr. 1.januar 2023

Denne administrative information gælder ikke for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, og heller ikke for selvejende institutioner og serviceaftalevirksomheder, idet der sendes særskilt brev til disse.

OK21 - Bidrag til AKUT, Kompetencefond, SPARK for perioden fra 1. juni til 31.december 2022

De samlede indbetalinger til AKUT og arbejdsmiljø for perioden fra 1. juli til 31. december 2022 udgør 95,2 øre pr. ATP-pligtig arbejdstidjf. tabellen:

Indbetaling

1/7-22

1/1-23

1/7-23

1/1-24

Beregningsgrundlag

1/1-22 -

30/6-22

1/7-22 -

31/12-22

1/1-22-

30/6-23

1/7-22 -

31/12-23

AKUT

42,5

42,5

43,0

43,0

Kompetencefond

-

44,7

-

-

Tryghedspuljen

-

-

-

-

Arbejdsmiljø/SPARK

1,0

1,0

1,0

1,4

Uddannelsesløft

-

7,0

-

-

Aua

14,7

-

14,7

-

Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt

58,2

95,2

58,7

 44,4

 Indbetalingen foretages til:

Amtskommunernes og Kommunernes Fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter
c/o KL
Weidekampsgade 10 2300
København S

SYDBANK
Reg.nr.: 8072, Konto: 0001015891
CVR-nummer: 62547413

Angiv det antal ATP-pligtige arbejdstimer, der ligger til grund for beregningen af bidraget. Hvis I indbetaler for flere forskellige juridiske enheder, så angiv venligst et antal ATP-pligtige arbejdstimer og et beløb pr. enhed og en total.

2. UHT-bidrag

UHT-bidrag indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

OK21 - Bidrag til UHT for perioden fra 1.juni til 31.December 2022

Bidraget til Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere (UHT) udgør 11,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for ansatte på overenskomsterne for håndværkere, assistenter, mestre og driftsledere m.fl. i perioden fra 1. juli til 31.december 2022

Indbetalingen foretages til:

UHT-fonden
C/O KL
Weidekampsgade 10 2300
København S

SYDBANK
Reg.nr. 8072 0001020495
Pnr. 1005669493
SE NR. 14654577

Angiv det antal ATP-pligtige arbejdstimer, der ligger til grund for beregningen af bidraget. Hvis I indbetaler for flere forskellige juridiske enheder, så angiv venligst et antal ATP-pligtige arbejdstimer og et beløb pr. enhed og en total.


Hvis du vil vide mere

Aftalen vedr. AKUT fremgår af forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 15. Februar 2021 pkt. 11. Aftalen vedr. UHT fremgår af overenskomsten for håndværkere (bilag E) og overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B).

Kontaktperson i KL

Giver denne administrative information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til

Vedr. AKUT: Chefkonsulent Søren Johannessen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3698 eller pr. e-mail SJOH@kl.dk

Vedr. UHT: Chefkonsulent Jakob Reinholt, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3468 eller pr. e-mail JAR@kl.dke

Vedr. Økonomi:Heidi Ejstrup,telefon 3370 3850 eller pr. e-mailheej@kl.dk

×

Log ind