28. januar 2022

Administrativ information om borgersupport af den fælles digitale fuldmagtsløsning

Digitaliseringsstyrelsen har udsendt information om kommunernes overtagelse af borgersupporten af den fælles digitale fuldmagtsløsning. Det er aftalt med KL, at kommunerne overtager denne afgrænsede opgave. Digitaliseringsstyrelsen indkalder i den forbindelse til informationsmøder om opgaven, hvor den konkrete opgave gennemgås.

Baggrund

Danmark er som følge af det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering så godt som gennemdigitaliseret. For en stor del af borgerne er dette en klar forbedring. Dog er der behov for fokus på, at ikke-digitale og digitalt udfordrede borgere ikke kommer til at stå udenfor. Digital inklusion er på den baggrund et stadigt vigtigere område at prioritere. Kommunerne er her, som borgernes indgang til det offentlige, i en særlig position til at kende og hjælpe borgerne.

Hjælp i Borgerservice til digital fuldmagt

Mødet i Borgerservice med borgere, der har brug for hjælp til det digitale, er udgangspunktet for, at kommunerne kan påtage sig opgaven, når der skal oprettes digital fuldmagt for ikke-digital borger. Med en digital fuldmagt kan pårørende og øvrige støttepersoner hjælpe ikke-digitale borgere i en række digitale selvbetjeningsløsninger for en længere eller kortere perioder – i de tilfælde hvor det er relevant. KL har på den baggrund aftalt med staten, at opgaven kan løftes i Borgerservice.

Digitaliseringsstyrelsen forventer at udsende invitationer med Teams-links den 10. februar til de virtuelle intromøder, der afholdes i marts. knap en tredjedel af kommunerne har tidligere henvendt sig til Digitaliseringsstyrelsen og ér således gået i gang med at løfte opgaven. Disse kommuner inviteres også til intromøde.

Det anbefales, at relevante repræsentanter fra kommunens Borgerservice deltager i informationsmøde om ordningen.

Kort om ordningen i Borgerservice

Digitaliseringsstyrelsen varetager pt. rollen med at hjælpe, når pårørende og støttepersoner skal oprettes som fuldmagtshaver for en ikke-digital borger. Opgaven ligger dog i forlængelse af Borgerservice rolle som vejledende og støttende overfor borgerne, der skal anvende digitale løsninger. Samtidigt er der i Borgerservice mulighed for fremmøde.

Ikke-digitale borgere kan have brug for at oprette en fuldmagt, så andre kan agere digital for dem. De kan ikke selv anvende den digitale fuldmagtsløsning til at udpege en fuldmagtshaver. Konkret skal den digitale pårørende eller støtteperson derfor anmode om fuldmagt i løsningen. Herefter sendes der et fysisk brev til den ikke-digitale fuldmagtsgiver, som skal underskrives fysisk. Brevet skal fremover returneres til Borgerservice, hvor en medarbejder godkender anmodningen i fuldmagtsløsningen på vegne af fuldmagtsgiver. For at kunne dette skal der udpeges betroede medarbejder. Dette bliver uddybet på informationsmøderne.

Hvis du vil vide mere

I tilfælde af spørgsmål om ordningen kan du henvende dig hos kontaktpersonerne i Digitaliseringsstyrelsen:

Marie Falk Eriksen

Fuldmægtig

mareri@digst.dk

Tlf. + 45 20480293

 

Line Schramm Edelmann

Fuldmægtig

linede@digst.dk

Tlf. + 45 23329359

 

Eller på denne postkasse, hvor der er fast bemanding: nemlogin@digst.dk

×

Log ind