Services

Administrativ information

Administrativ information

41-50 af 50 resultater
 • Nyhed

  Digital Post - Nyt Hotline-nummer for myndigheder. Telefon 4115 1459

  I foråret 2014 stillede Digitaliseringsstyrelsen en hotline til rådighed for myndigheder. Hotlinen forsætter – nu bare med nyt telefonnummer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunale solcelleanlæg skal selskabsgøres

  Energistyrelsen har meddelt, at de fremsender liste til Statsforvaltningen over de kommunale solcelleanlæg, som ikke er blevet selskabsgjort. Styrelsen har svaret på en række spørgsmål fra KL om selskabsgørelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sikkerhedsudstyr til børn

  Mange forældre ønsker, at deres børn fastspændes med sikkerhedsseler, når de transporteres i kommunens eller daginstitutionens bus.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ligestilling i forbindelse med digital post

  Ligebehandlingsnævnet har den 27. august 2014 taget stilling til om, det er i strid med ligestillingsloven, at Københavns Kommune i forbindelse med opskrivning til en institutionsplads og indskrivning i skole kun sender korrespondance til barnets mor.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny implementeringsplan for Adresseprogrammet

  På grund af ændrede forudsætninger på en række områder er der udarbejdet ny implementeringsplan for Adresseprogrammet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet

  På grund af ændrede forudsætninger på en række områder er der udarbejdet ny implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet

  Læs mere
 • Nyhed

  Spildevandsdata i DIADEM

  Kommunerne skal inden udgangen af 2015 digitalisere udvalgte spilde-vandsoplysninger i henholdsvis PlansystemDK og BBR. Det er aftalt med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Naturstyrelsen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Overblik over opgaver og økonomi i de nye beredskabsenheder

  De kommunale redningsberedskaber skal senest den 1. januar 2016 være organiseret i op til 20 nye beredskabsenheder. KL udsendte den 22. september 2014 en Administrativ Information, der beskrev de juridiske rammer for de nye beredskabsenheder. Nærværende Administrativ Information omhandler vigtige økonomiske og opgavemæssige omdrejningspunkter i forbindelse med dannelsen af de nye beredskabsenheder

  Læs mere
 • Nyhed

  Budgettering af skat og generelle tilskud

  KL’s Økonomiske Sekretariat kan ligesom i 2013 tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel i budgetteringen af de generelle tilskud og af kommunens skatteprovenu. Den nye skatte- og tilskudsmodel omhandler budgetåret 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Endvidere vil modellen indeholde oplysninger om midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2014

  Læs mere
 • Nyhed

  Håndtering af fyrværkeriaffald

  Her følger information om hvordan kommuner og kommunale affaldsselskaber kan forholde sig til lovligt såvel som ulovligt fyrværkeri.

  Læs mere