Services

Administrativ information

Administrativ information

41-50 af 53 resultater
 • Nyhed

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2015

  Forliget af 16. februar 2015 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er nu godkendt af parterne. Lønningerne kan herefter reguleres i overensstemmelse med det indgåede forlig.

  Læs mere
 • Nyhed

  Budgettering af skat og generelle tilskud

  KL’s Økonomiske Sekretariat kan ligesom i 2014 tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel til budgetteringen af de generelle tilskud og af kommunens skatteprovenu. Den nye skatte- og tilskudsmodel omhandler budgetåret 2016 og budget-overslagsårene 2017-2019. Endvidere vil modellen indeholde oplysninger om midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2015.

  Læs mere
 • Nyhed

  Plan og proces for redningsberedskabet 2015

  I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder som § 60 selskaber. KL vil i 2015 løbende informere kommunerne og indgå i dialog om processen med at komme på plads med de nye enheder. Dertil kommer status for processen for KL’s dialog med staten.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digital Post - Nyt Hotline-nummer for myndigheder. Telefon 4115 1459

  I foråret 2014 stillede Digitaliseringsstyrelsen en hotline til rådighed for myndigheder. Hotlinen forsætter – nu bare med nyt telefonnummer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunale solcelleanlæg skal selskabsgøres

  Energistyrelsen har meddelt, at de fremsender liste til Statsforvaltningen over de kommunale solcelleanlæg, som ikke er blevet selskabsgjort. Styrelsen har svaret på en række spørgsmål fra KL om selskabsgørelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sikkerhedsudstyr til børn

  Mange forældre ønsker, at deres børn fastspændes med sikkerhedsseler, når de transporteres i kommunens eller daginstitutionens bus.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ligestilling i forbindelse med digital post

  Ligebehandlingsnævnet har den 27. august 2014 taget stilling til om, det er i strid med ligestillingsloven, at Københavns Kommune i forbindelse med opskrivning til en institutionsplads og indskrivning i skole kun sender korrespondance til barnets mor.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny implementeringsplan for Adresseprogrammet

  På grund af ændrede forudsætninger på en række områder er der udarbejdet ny implementeringsplan for Adresseprogrammet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet

  På grund af ændrede forudsætninger på en række områder er der udarbejdet ny implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet

  Læs mere
 • Nyhed

  Spildevandsdata i DIADEM

  Kommunerne skal inden udgangen af 2015 digitalisere udvalgte spilde-vandsoplysninger i henholdsvis PlansystemDK og BBR. Det er aftalt med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Naturstyrelsen.

  Læs mere