Services

Administrativ information

Administrativ information

31-40 af 53 resultater
 • Nyhed

  Budgettering af skat og generelle tilskud

  KL kan i lighed med tidligere år tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel til budgetteringen af generelle tilskud og kommunens skatteprovenu. Ved tilmelding til den nye model tilmelder kommunen sig en abonnementsordning, sådan at kommunen ikke fremover skal tilmelde sig på ny hvert år. Framelding skal ske senest 1. februar for at gælde for det pågældende år.

  Læs mere
 • Nyhed

  Anbefaling nr. 1 til servicemålsaftalen

  Servicemålsaftalen fra 2015 er netop blevet taget op igen af KL med en række anbefalinger til kommunerne. Anbefalingerne går på mere dialog, bedre intern tværfagligt samarbejde og prioritering af bloktilskuddet fra 2016-2018.

  Læs mere
 • Nyhed

  Administrativ information: Samarbejdsaftale mellem KL og UDK om Den fælles Dataenhed

  Samarbejdsaftalen om Den Fælles Dataenhed beskriver, hvad enheden leverer til kommunens kontrolarbejde, og hvordan kommunen spiller sammen med Den Fælles Dataenhed. Samarbejdsaftalen beskriver også krav til kommunernes indberetning af data og tidsfrister for dette.

  Læs mere
 • Nyhed

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016 og satser for time- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte

  Læs mere
 • Nyhed

  Anbefaling til kommuner ved udsendelse af fortroligt materiale

  Anbefaling til kommuner om at udvise forsigtighed, når der udsendes materiale med fortroligt indhold, der er søgt skjult eller slettet, f.eks. i forbindelse med aktindsigtssager. Der er risiko for at data kan genskabes fra elektroniske dokumenter.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fastsættelse af konkrete servicemål for miljøgodkendelser, godkendelse af husdyrbrug og byggesager

  I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og regeringen aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata

  Læs mere
 • Nyhed

  Rimelige markedslejepriser til teleselskaberne

  Teleselskaberne arbejder for en nedjustering af de lejepriser, som de betaler i forbindelse med placering af deres mobilantenner og –master på kommunale arealer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Administrativ information om den kommende EU-forordning om databeskyttelse

  Læs mere
 • Nyhed

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2015

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2015 og satser for time- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte.

  Læs mere