Services

Administrativ information

Administrativ information

31-40 af 48 resultater
 • Nyhed

  Fastsættelse af konkrete servicemål for miljøgodkendelser, godkendelse af husdyrbrug og byggesager

  I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og regeringen aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata

  Læs mere
 • Nyhed

  Rimelige markedslejepriser til teleselskaberne

  Teleselskaberne arbejder for en nedjustering af de lejepriser, som de betaler i forbindelse med placering af deres mobilantenner og –master på kommunale arealer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Administrativ information om den kommende EU-forordning om databeskyttelse

  Læs mere
 • Nyhed

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2015

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2015 og satser for time- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte.

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2015

  Forliget af 16. februar 2015 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er nu godkendt af parterne. Lønningerne kan herefter reguleres i overensstemmelse med det indgåede forlig.

  Læs mere
 • Nyhed

  Budgettering af skat og generelle tilskud

  KL’s Økonomiske Sekretariat kan ligesom i 2014 tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel til budgetteringen af de generelle tilskud og af kommunens skatteprovenu. Den nye skatte- og tilskudsmodel omhandler budgetåret 2016 og budget-overslagsårene 2017-2019. Endvidere vil modellen indeholde oplysninger om midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2015.

  Læs mere
 • Nyhed

  Plan og proces for redningsberedskabet 2015

  I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder som § 60 selskaber. KL vil i 2015 løbende informere kommunerne og indgå i dialog om processen med at komme på plads med de nye enheder. Dertil kommer status for processen for KL’s dialog med staten.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digital Post - Nyt Hotline-nummer for myndigheder. Telefon 4115 1459

  I foråret 2014 stillede Digitaliseringsstyrelsen en hotline til rådighed for myndigheder. Hotlinen forsætter – nu bare med nyt telefonnummer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunale solcelleanlæg skal selskabsgøres

  Energistyrelsen har meddelt, at de fremsender liste til Statsforvaltningen over de kommunale solcelleanlæg, som ikke er blevet selskabsgjort. Styrelsen har svaret på en række spørgsmål fra KL om selskabsgørelse.

  Læs mere