Services

Administrativ information

Administrativ information

31-40 af 50 resultater
 • Nyhed

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016 og satser for time- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte

  Læs mere
 • Nyhed

  Anbefaling til kommuner ved udsendelse af fortroligt materiale

  Anbefaling til kommuner om at udvise forsigtighed, når der udsendes materiale med fortroligt indhold, der er søgt skjult eller slettet, f.eks. i forbindelse med aktindsigtssager. Der er risiko for at data kan genskabes fra elektroniske dokumenter.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fastsættelse af konkrete servicemål for miljøgodkendelser, godkendelse af husdyrbrug og byggesager

  I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og regeringen aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata

  Læs mere
 • Nyhed

  Rimelige markedslejepriser til teleselskaberne

  Teleselskaberne arbejder for en nedjustering af de lejepriser, som de betaler i forbindelse med placering af deres mobilantenner og –master på kommunale arealer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Administrativ information om den kommende EU-forordning om databeskyttelse

  Læs mere
 • Nyhed

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2015

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2015 og satser for time- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte.

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2015

  Forliget af 16. februar 2015 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er nu godkendt af parterne. Lønningerne kan herefter reguleres i overensstemmelse med det indgåede forlig.

  Læs mere
 • Nyhed

  Budgettering af skat og generelle tilskud

  KL’s Økonomiske Sekretariat kan ligesom i 2014 tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel til budgetteringen af de generelle tilskud og af kommunens skatteprovenu. Den nye skatte- og tilskudsmodel omhandler budgetåret 2016 og budget-overslagsårene 2017-2019. Endvidere vil modellen indeholde oplysninger om midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2015.

  Læs mere
 • Nyhed

  Plan og proces for redningsberedskabet 2015

  I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder som § 60 selskaber. KL vil i 2015 løbende informere kommunerne og indgå i dialog om processen med at komme på plads med de nye enheder. Dertil kommer status for processen for KL’s dialog med staten.

  Læs mere