Services

Administrativ information

Administrativ information

21-30 af 52 resultater
 • Nyhed

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2018

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2018

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2017

  På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

  Læs mere
 • Nyhed

  Indbetaling til AKUT, AUA samt UHT pr. 1. juli 2017 – Administrativ information til kommunerne.

  Administrativ information vedrørende indbetaling til AKUT, AUA samt UHT

  Læs mere
 • Nyhed

  Indbetaling til UHT-fonden pr. 1. januar 2016 til den 30. juni 2016

  Administrativ information vedrørende indbetaling til UHT-fonden

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. januar 2017

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. januar 2017

  Læs mere
 • Nyhed

  Information om datasikkerheden i it-systemet ISAP

  Datatilsynet har i udtalelse af 9. marts 2016 til Middelfart Kommune konstateret en række problemer i forbindelse med anvendelse af ISAP (International Security Application Program), som er et system, der anvendes af nogle kommuner til registrering af arbejds- og tingsskader. Datatilsynet har derfor kontaktet KL og bedt om, at KL informerer kommunerne om de problemer med it-systemet, der er konstateret i sagen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Registrering af vejareal

  Ny model til beregning af kommunernes betaling for afledning af vejvand til kloak skal sikre et ensartet grundlag for alle kommuner.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ændrede satser pr. 1. august 2016 for tjenestebolig- og lejeboligbidrag

  Administrativ information vedrørende regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger

  Læs mere
 • Nyhed

  Aftale om vådområdeindsats i 2016

  KL og Miljø- og Fødevareministeriet har indgået en aftale for 2016 om etablering af vådområder for reduktion af udledningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande.

  Læs mere
 • Nyhed

  Budgettering af skat og generelle tilskud

  KL kan i lighed med tidligere år tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel til budgetteringen af generelle tilskud og kommunens skatteprovenu. Ved tilmelding til den nye model tilmelder kommunen sig en abonnementsordning, sådan at kommunen ikke fremover skal tilmelde sig på ny hvert år. Framelding skal ske senest 1. februar for at gælde for det pågældende år.

  Læs mere