Services

Administrativ information

Administrativ information

21-30 af 50 resultater
 • Nyhed

  Indbetaling til UHT-fonden pr. 1. januar 2016 til den 30. juni 2016

  Administrativ information vedrørende indbetaling til UHT-fonden

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. januar 2017

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. januar 2017

  Læs mere
 • Nyhed

  Information om datasikkerheden i it-systemet ISAP

  Datatilsynet har i udtalelse af 9. marts 2016 til Middelfart Kommune konstateret en række problemer i forbindelse med anvendelse af ISAP (International Security Application Program), som er et system, der anvendes af nogle kommuner til registrering af arbejds- og tingsskader. Datatilsynet har derfor kontaktet KL og bedt om, at KL informerer kommunerne om de problemer med it-systemet, der er konstateret i sagen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Registrering af vejareal

  Ny model til beregning af kommunernes betaling for afledning af vejvand til kloak skal sikre et ensartet grundlag for alle kommuner.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ændrede satser pr. 1. august 2016 for tjenestebolig- og lejeboligbidrag

  Administrativ information vedrørende regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger

  Læs mere
 • Nyhed

  Aftale om vådområdeindsats i 2016

  KL og Miljø- og Fødevareministeriet har indgået en aftale for 2016 om etablering af vådområder for reduktion af udledningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande.

  Læs mere
 • Nyhed

  Budgettering af skat og generelle tilskud

  KL kan i lighed med tidligere år tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel til budgetteringen af generelle tilskud og kommunens skatteprovenu. Ved tilmelding til den nye model tilmelder kommunen sig en abonnementsordning, sådan at kommunen ikke fremover skal tilmelde sig på ny hvert år. Framelding skal ske senest 1. februar for at gælde for det pågældende år.

  Læs mere
 • Nyhed

  Familieplejere - ansatte eller selvstændige?

  Få svar på om og under hvilke omstændigheder familieplejere efter KL’s vurdering skal anses for ansatte eller selvstændige i forhold til den kontrakt, de indgår med kommunerne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Anbefaling nr. 1 til servicemålsaftalen

  Servicemålsaftalen fra 2015 er netop blevet taget op igen af KL med en række anbefalinger til kommunerne. Anbefalingerne går på mere dialog, bedre intern tværfagligt samarbejde og prioritering af bloktilskuddet fra 2016-2018.

  Læs mere
 • Nyhed

  Administrativ information: Samarbejdsaftale mellem KL og UDK om Den fælles Dataenhed

  Samarbejdsaftalen om Den Fælles Dataenhed beskriver, hvad enheden leverer til kommunens kontrolarbejde, og hvordan kommunen spiller sammen med Den Fælles Dataenhed. Samarbejdsaftalen beskriver også krav til kommunernes indberetning af data og tidsfrister for dette.

  Læs mere