Services

Administrativ information

Administrativ information

11-20 af 54 resultater
 • Administrativ information

  Regulering af lønninger pr. 1. april 2019

  På baggrund af en række henvendelser, skal KL præcisere, at den eneste generelle lønregulering i 2019 er pr. 1. oktober 2019.

  Læs mere
 • Nyhed

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2019 og satser for time- og dagpenge m.v. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte

  A. Satser for transportgodtgørelse. B. Satser for time- og dagpenge til kommunalt ansatte.

  Læs mere
 • Nyhed

  Vejledning til aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

  KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået aftale af 24. september 2015 om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

  Læs mere
 • Nyhed

  Orientering om ændring af pensionsbeskatningsloven

  KL skal henlede opmærksomheden på, at reglerne for, hvornår en tjenestemand kan få udbetalt sin tjenestemandspension (førtidspension) er ændret med virkning for tjenestemænd, der ansættes 1. januar 2018 eller senere.

  Læs mere
 • Nyhed

  Undersøgelse af brandsikkerheden i plejeboliger mv.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et omfangsrigt spørgemateriale til kommunerne om brandsikkerhed på plejehjem mv. KL har opfordret styrelsen til at sætte den udsendte undersøgelse i bero, så en mere hensigtsmæssig undersøgelse evt. kan udarbejdes i samarbejde med KL og kommunale medarbejdere med kendskab til sagsområdet og med en længere tidsfrist end den, der nu er meldt ud.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ledere har aldrig haft mere brug for kommunikatørens rådgivning end i dag

  "Hvis du skal udvikle dig som rådgiver inden for lederkommunikation, starter det med din selvindsigt. For at lykkes med at rådgive et andet menneske og vinde hans eller hendes tillid, skal du vide, hvem du selv er."

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2018

  På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjeneste­mandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjeneste­mandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2018

  Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2018 - Administrativ information til kommunerne

  Læs mere
 • Nyhed

  Vejledende takster for skorstensfejerarbejde for 2018 og 2019

  Hermed følger oversigt over de vejledende takster for skorstensfejerarbejde for 2018 og 2019.

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018

  På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

  Læs mere