Services

Administrativ information

Administrativ information

1-10 af 52 resultater
 • Nyhed

  Indbetaling til AKUT mv. samt UHT pr. 1. januar 2020

  Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden.

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af lønninger 1. januar 2020

  I henhold til "Aftale pr. 1. april 2018 om lønninger for kommunalt ansatte”, skal der foretages en regulering af kommunale lønninger pr. 1. januar 2020, jf. aftalens § 5.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Nyt arbejde med Kommunal Implementering af Grunddata (KIG)

  Staten og KL har truffet aftale om at forbedre en lang række offentlige data-registre, som nu ligger frit tilgængelige via den offentlige service Datafordeleren. Det er kommunernes arbejde at omlægge eksisterende fagsystemer inden primo oktober 2020.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Vejledende takster for skorstensfejerarbejde for 2019 og 2020

  Hermed følger oversigt over de vejledende takster for skorstensfejerarbejdet for 2019 og 2020.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Regulering af lønninger 1. oktober 2019

  I henhold til "Aftale pr. 1. april 2018 om lønninger for kommunalt ansatte”, skal der foretages en regulering af kommunale lønninger pr. 1. oktober 2019, jf. aftalens § 5.

  Læs mere
 • Nyhed

  Præsteforeningens pensionsordning overgår fra Velliv til PFA

  Ændringen er indarbejdet i AC-overenskomsten og fremgår af bilag 5. Aftalen gælder både nuværende og fremtidigt ansatte.

  Læs mere
 • Nyhed

  Regulering af lønninger pr. 1. april 2019

  På baggrund af en række henvendelser, skal KL præcisere, at den eneste generelle lønregulering i 2019 er pr. 1. oktober 2019.

  Læs mere
 • Nyhed

  Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2019 og satser for time- og dagpenge m.v. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte

  A. Satser for transportgodtgørelse. B. Satser for time- og dagpenge til kommunalt ansatte.

  Læs mere
 • Nyhed

  Indbetaling til AKUT m.v. samt UHT pr. 1. januar 2019

  Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden. KL skal derfor informere om, at der pr. 1. januar 2019 skal indbetales følgende ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i perioden 1. juli 2018 – 31. december 2018, jf. pkt. 1: Til AKUT m.v. 81,7 øre Satserne indbetalingerne for resten af O.18-perioden fremgår af nedenstående tabel. For visse typer af ansatte indbetales yderligere 11 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime til UHT-fonden jf. pkt. 2.

  Læs mere
 • Nyhed

  Vejledning til aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

  KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået aftale af 24. september 2015 om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

  Læs mere