Politik

Kommunernes teknologispring

KL vil med initiativet ”Kommunernes teknologispring” klæde kommunerne på til at arbejde med ny teknologi i udviklingen af fremtidens velfærd.

Kortlægning og pilotprojekter

Ny teknologi og digitalisering kan bidrage til kommunernes velfærdsudvikling og opgaveløsning, men indeholder også en række udfordringer og dilemmaer.

Første del af initiativet var en kortlægning af de nye teknologier, og hvad de betyder i en kommunal kontekst udarbejdet af Dare Disrupt for KL – www.kommunernes-teknologispring.dk. Anden del er pilotprojekter, som skal undersøge og afprøve potentialer, udfordringer og dilemmaer i mødet mellem ny teknologi og kommunernes opgaveløsning.

Læs mere om initiativet:

 

Analyser

  • PDF

    Kommunernes Teknologiske Fremtid - kort version

  • PDF

    Kommunernes Teknologiske Fremtid - fuld version

 

Vi undersøger og afprøver ny teknologi

KL igangsætter ni pilotprojekter sammen med kommuner og en række interessenter. Projekterne gennemføres i perioden august 2018-2020. Læs mere om projekterne i kataloget.  

Projekt 1. Ny teknologi kræver demokratisk debat

Projekt 2. Kunstig intelligens på velfærdsområderne

Projekt 3. Ny teknologi og bedre uddannelsesvalg

Projekt 4. Styrket interesse for naturvidenskab og teknologi via VR og AR

Projekt 5. VR i integrationsindsatsen

Projekt 6. Børns teknologiforståelse og integration af ny teknologi i læringsmiljøerne

Projekt 7. Kommunens aktive bygninger – flere tilbud til sundhed, forebyggelse og fritid

Projekt 8. Digitalt understøttet bedre brug af hjælpemidler

Projekt 9. Øget mobilitet med ny teknologi

  • PDF

    Projektkatalog - Kommunernes Teknologispring