KL Politik

Kommunernes teknologispring

Programmet indeholder en rapport om ny teknologi i en kommunal kontekst og 9 kommunale pilotprojekter hvor der høstes erfaringer med afprøvning af ny teknologi.

Rapport og pilotprojekter

Kommunernes teknologispring er et program under den fælleskommunale digitale handlingsplan. Baggrunden for programmet var et ønske om at få mere viden om, hvad nye teknologier kan betyde i en kommunal kontekst i forhold til at udvikle velfærden, effektivisere administrative arbejdsgange mv. Der er udarbejdet en rapport af Dare Disrupt for KL – www.kommunernes-teknologispring.dk. Rapporten indeholder en enkel ”spilleplade” som matcher seks fagområder med seks typer af nye teknologier og tegner fremtidsbilleder af potentialerne. Udover rapporten er der afsat midler til, at kommuner i partnerskab med leverandører, forskere, organisationer mv. kan igangsætte projekter, hvor man undersøger og afprøver muligheder og udfordringer i mødet mellem ny teknologi og kommunernes opgaveløsning. Der er i alt igangsat 9 projekter og 65 kommuner har været involveret undervejs.

Ansvaret for teknologispringsprogrammet og den viden og de erfaringer, der er høstet i programmet ligger i KL’s Innovations- og Teknologienhed og formildes via KL/KOMBIT videncenter.

Læs mere om initiativet:

 

Rapporter

 • PDF

  Kommunernes Teknologiske Fremtid - kort version

 • PDF

  Kommunernes Teknologiske Fremtid - fuld version

 

Pilotprojekter afprøver ny teknologi

Kort om nogle af projekterne:

 • Kunstig intelligens på velfærdsområderne - hvad kræver det egentlig at arbejde med kunstig intelligens? Kan vi udvikle algoritmer, der kan understøtte de faglige medarbejdere på kontanthjælpsområdet og i socialtilsynet i deres sagsbehandling? Find rapport på videncentret

 • Ny teknologi og bedre uddannelsesvalg - kan nye teknologier give de unge en større indsigt i hvad de kan og vil og i hvilke ungdomsuddannelser, der matcher dem og dermed skabe mere afklaring i processen med at vælge en ungdomsuddannelse?

 • VR i integrationsindsatsen - kan VR understøtte, at flere flygtninge og indvandrere kommer i beskæftigelse?

 • Børns teknologiforståelse og ny teknologi i læringsmiljøerne - hvad kendetegner de kommuner, der lykkes med at skabe motiverende læringsmiljøer, der integrerer børns forståelse og brug af nye teknologier

 • Digitalt understøttet bedre brug af hjælpemidler - kan kunstig intelligens bruges til at målrette tilbud og pege på de borgere, der vil have størst effekt af en rehabiliterende indsats?

 • PDF

  Projektkatalog - Kommunernes Teknologispring

×

Log ind