Politiske udvalg

Kultur-, Erhverv- og Planudvalget

Kultur-, Erhverv- og Planudvalgets arbejdsområder er blandt andet erhvervspolitik, forskningspolitik og kulturpolitik.

Kultur-, Erhverv- og Planudvalgets ansvarsområder:

 • Erhvervspolitik
 • Forskningspolitik
 • Strategisk fysisk planlægning
 • Fysisk planlægning
 • By- og boligpolitik
 • Regional udvikling og landdistrikter
 • Turisme
 • Kultur- og fritidspolitik
 • Biblioteker og folkeoplysning.

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • Uddannelse
 • Voksen- og efteruddannelse
 • Beskæftigelse
 • Integration
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Kompetenceudvikling
 • Digitalisering
 • Konkurrenceudsættelse
 • Ledelse
 • Internationale kultur-, erhvervs- og planspørgsmål.

Udvalgets medlemmer:

 • Formand: Leon Sebbelin (B), Rebild 
 • Næstformand: Jesper Kiel (Ø), Svendborg
 • Helle Adelborg (A), Hvidovre
 • H.C. Østerby (A), Holstebro
 • Peter Rahbæk Juel (A), Odense
 • Per Flor (A), Ringsted
 • Jørn Pedersen (V), Kolding
 • Ib Lauritsen (V), Ikast-Brande
 • Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø. Informationer om Kultur

Møder i Kultur-, Erhverv- og Planudvalget:

Studietur i Kultur-, Erhverv- og Planudvalget:

Informationer om Kultur-, Erhverv- og Planudvalgets studietur til Manchester og Liverpool den 8.-10. maj 2019: