Politiske udvalg

Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget

Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalgets arbejdsområder er blandt andet arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og integrationspolitik.

Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalgets ansvarsområder:

 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Beskæftigelse
 • Integration
 • Borgerservice
 • Digitalisering
 • Offentlig-privat samarbejde
 • Indkøb.

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • Erhvervspolitik
 • Uddannelse
 • Kompetenceudvikling
 • Social- og sundhedspolitiske forhold
 • Ligestilling og mangfoldighed
 • Internationale arbejdsmarkeds- og borgerservicespørgsmål.

Udvalgets medlemmer:

 • Formand: Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg
 • Næstformand: Carl Christian Ebbesen (O), København
 • Winni Grosbøl (A), Bornholm
 • Jan Petersen (A), Norddjurs
 • Mikkel Dragmose-Hansen (F), Middelfart
 • Thor Temte (Ø), Næstved
 • Frank Schmidt-Hansen (C), Vejen
 • Jane Jegind (V), Odense
 • Steen Vindum (V), Silkeborg.

Møder i Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget:

Studietur i Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget: 

Informationer om Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalgets studietur til Tallinn den 4.-6. december 2019: