Politik Politisk organisation

Kommunalpolitisk Topmøde

Kommunalpolitisk Topmøde 2021 afholdes virtuelt den 18. marts.

Kommunalpolitisk Topmøde

Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL's delegeretmøde. Delegeretmødet er KL's øverste myndighed. Der afholdes ordinært delegeretmøde en gang om året. Delegeretmødets dagsorden indgår som en del af Kommunalpolitisk Topmøde.

Kommunalpolitisk Topmøde afholdes i år virtuelt pga. Covid-19 indenfor tidsrummet kl. 09.00-16.30. Tilmeldingen åbner d. 19. januar. Det endelige program vil fremgå af KL’s hjemmeside i løbet af kort tid.

  • PDF

    Vejledning til tilmeldingssiden Kommunalpolitisk Topmøde 2021.pdf