Politisk organisation

Kommunalpolitisk Topmøde

Kommunalpolitisk Topmøde 2021 afholdes den 18. og 19. marts.

Kommunalpolitisk Topmøde

Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL's delegeretmøde. Delegeretmødet er KL's øverste myndighed. Der afholdes ordinært delegeretmøde en gang om året. Delegeretmødets dagsorden indgår som en del af Kommunalpolitisk Topmøde.